Test B3


1. Uzdužna linija koja se koristi za najavljivanje blizine neisprekidane linije je:
2. Znak policijskog službenika - lagano mahanje horizontalno odručenom rukom gore - dole, sa dlanom otvorene šake okrenutim na dole, prikazan na slici, označava da:
3. Svetlosni znak - crveno i plavo treptuće svetlo koja se neizmenično pale na vozilu pod pratnjom, za vozača koji susretne ta vozila, odnosno koga sustignu ta vozila, znači obavezu da: (3 odgovora)
4. Svetlosni saobraćajni znak - crveno svetlo sa simbolom jedne ili više strelica, koje daje semafor, ima značenje:
5. Poprečna oznaka na kolovozu prikazana na slici ("Kosnik") označava:
6. Dopunska tabla prikazana na slici, postavljena uz saobraćajni znak "Parkiralište" označava:
7. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
8. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
9. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
10. Brojčana oznaka na svetlosnom saobraćajnom znaku prikazana na slici označava:
11. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
12. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
13. Saobraćajni znakovi koji učesnicima u saobraćaju pružaju potrebna obaveštenja o putu kojim se kreću i druga obaveštenja koja im mogu biti korisna su:
14. Zvučni znak upozorenja, na putu van naselja, vozač je dužan da upotrebi:
15. Pešak koji se kreće po kolovozu na putu van naselja:
16. Na mestimu na kome bi zaustavljeno, odnosno parkirano vozilo, ugrožavalo bezbednost drugih učesnika u saobraćaju ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanja pešaka:
17. Vozač je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi tako da: (2 odgovora)
18. Vozač putničkog vozila prikazanog na slici dužan je da se kreće brzinom koja nije veća od:
19. Vozač putničkog vozila prikazanog na slici dužan je da se kreće brzinom koja nije veća:
20. U situaciji prikazanoj na slici preticanje:
21. Na putu sa po jednom saobraćajnom trakom po smeru preticanje ili obilaženje vozila nije dozvoljeno: (2 odgovora)
22. U situaciji prikazanoj na slici preticanje:
23. Vozač kome je dat znak za preticanje dužan je da:
24. Posebni zvučni i svetlosni znaci vozila sa prvenstvom prolaza su:
25. Na prelazu puta preko železničke pruge vozač:
26. Vozač koji prilazi raskrsnici:
27. U situaciji prikazanoj na slici:
28. U situaciji prikazanoj na slici skretanje udesno je dozvoljeno iz saobračajne trake označene brojem:
29. U situaciji prikazanoj na slici, na putu u naselju, vozač vozila koje se kreće ispred Vas i sprečava Vaše brže kretanje:
30. U situaciji prikazanoj na slici vozaču vozila označenog sa brojem 1:
31. U slučaju da značenje saobraćajne signalizacije odstupa od pravila saobraćaja vozač je dužan da postupi u skladu sa:
32. Tehnički pregled motornog, odnosno priključnog vozila se vrši radi utvrđivanja da li: (dva tačna odgovora) (2 odgovora)
33. Policijski službenik će privremeno isključiti iz saobraćaja vozača koji: (2 odgovora)
34. U saobraćaju na putu:
35. Točak upravljača motornih vozila najveće dozvoljene mase do 3.500 kg:
36. Redovni šestomesečni tehnički pregled može se obaviti najranije:
37. Kolovoz je na slici označen brojem:
38. Lice koje se zatekne ili naiđe na mesto saobraćajne nezgode u kojoj ima povređenih lica dužno je da odmah obavesti:
39. Motornim vozilom, odnosno skupom vozila, može samostalno da upravlja vozač koji:
40. Vozač koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je neko lice zadobilo telesne povrede, odnosno poginulo, ili je nastala velika materijalna šteta dužan je da:
41. Vozač koji je nesposoban za bezbedno upravljanje vozilom, odnosno koji je u tolikoj meri umoran, odnosno bolestan ili je u takvom psihičkom stanju da nije sposoban da bezbedno upravlja vozilom:
42. Neposredno regulisanje saobraćaja na putevima vrše:
×