Trase


Практични испит састоји се из:

 • управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и
 • управљања возилом у саобраћају на јавном путу.

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се полигонске радње на прописан начин.

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да:                                                            

 • управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица.
 • Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном делу трасе.
 • Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност.
 • Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и има најмањи штетни утицај на животну средину.

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљате возилом у саобраћају на путу.

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује вас у било којем смислу.

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након скретања.

Редослед извођења радњи на полигону:

 1. Вожња по правцу и заустављање,
 2. Слалом вожња,
 3. Вожња путањом у облику броја осам,
 4. Кочење и заустављање.

Опис испитне трасе 1                                                                               Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 10 минута.

 1. Припрема возила и полазак са полигона који се налази испод улице Благоја Паровића.
 2. Укључење у улицу Благоја Паровића скретањем улево (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 3. Скретање улево на раскрсници са Жарковачком улицом (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 4. Скретање удесно на рскрсници са улицом Ђорђа Огњеновића (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 5. Скретање удесно на раскрсници са Пожешком улицом (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 6. Скретање улево на раскрсници Николаја Гогоља (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 7. Скретање удесно на раскрсници са улицом Милана Куча (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 8. Скретање удесно на раскрсници са Пожешком улицом (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 9. Скретање улево на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 10. Скретање удесно на раскрсници са Жарковачком улицом (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 11. Скретање улево на раскрсници са Изворском уицом (уица са слабим интезитетом саобраћаја).
 12. Скретање улево на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 13. Полукружно окретање на раскрсници Београдског батаљона и Петра Мартиновића.
 14. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 15. Скретање удесно и враћање на полигон.

Практични испит састоји се из:

 • управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и
 • управљања возилом у саобраћају на јавном путу.

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се полигонске радње на прописан начин.

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да:                                                   

 • управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица.
 • Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном делу трасе.
 • Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност.
 • Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и има најмањи штетни утицај на животну средину.

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљате возилом у саобраћају на путу.

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује вас у било којем смислу.

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након скретања.

Редослед извођења радњи на полигону:

 1. Вожња по правцу и заустављање,
 2. Слалом вожња,
 3. Вожња путањом у облику броја осам,
 4. Кочење и заустављање.                                      

Опис испитне трасе 2                                                                                        Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 10 минута.

 1. Припрема возила и полазак са полигона који се налази испод улице Благоја Паровића.
 2. Укључење у улицу Благоја Паровића скретањем улево (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 3. Скретање улево на раскрсници са улицом Петра Лековића (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 4. Скретање удесно на рскрсници са улицом Мире Попаре (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 5. Наставак кретања Ваљевском улицом (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 6. Скретање удесно на раскрсници Николаја Гогоља (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 7. Скретање удесно на раскрсници са улицом Петра Мећаве (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 8. Скретање удесно на раскрсници са Пожешком улицом (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 9. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 10. Скретање улево на раскрсници са Орфелиновом улицом (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 11. Скретање удесно на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 12. Скретање удесно на раскрсници са улицом Краљице Катарине (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 13. Скретање улево на раскрсници са Жарковачком улицом (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 14. Скретање улево на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 15. Полукружно окретање на раскрсници Београдског батаљона и Петра Мартиновића.
 16. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезизетом саобраћаја).
 17. Скретање удесно и враћање на полигон.                                               

Практични испит састоји се из:

 • управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и
 • управљања возилом у саобраћају на јавном путу.

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се полигонске радње на прописан начин.

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да:                                                            

 • управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица.
 • Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном делу трасе.
 • Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност.
 • Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и има најмањи штетни утицај на животну средину.

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљате возилом у саобраћају на путу.

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује вас у било којем смислу.

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након скретања.

Редослед извођења радњи на полигону:

 1. Вожња по правцу и заустављање,
 2. Слалом Вожња,
 3. Вожња путањом у облику броја осам,
 4. Кочење и заустављање.

Опис испитне трасе 3                                                                                        Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 10 минута.

 1. Припрема возила и полазак са полигона који се налази испод улице Благоја Паровића.
 2. Укључење у улицу Благоја Паровића скретањем удесно (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 3. Скретање улево на раскрсници са улицом Кнеза Вишеслава (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 4. Скретање улево на рскрсници са улицом Петра Мартиновића(улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 5. Скретање удесно на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 6. Скретање удесно на раскрсници са Орфелиновом улицом (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 7. Скретање улево на раскрсници са улицом М.Влајића (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 8. Скретање улево на раскрсници са улицом Рајка од Расине (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 9. Скретање удесно на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 10. Скретање улево на раскрсници са Пожешком улицом (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 11. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (уица са јаким интезитетом саобраћаја).
 12. Скретање улево на раскрсници са улицом Жарковачком (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 13. Скретање улево на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 14. Полукружно окретање на раскрсници Београдског батаљона и Петра Мартиновића.
 15. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезизетом саобраћаја).
 16. Скретање удесно и враћање на полигон.

Практични испит састоји се из:

 • управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и
 • управљања возилом у саобраћају на јавном путу.

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се полигонске радње на прописан начин.

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да:                                                            

 • управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица.
 • Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном делу трасе.
 • Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност.
 • Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и има најмањи штетни утицај на животну средину.

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљате возилом у саобраћају на путу.

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује вас у било којем смислу.

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након скретања.

Редослед извођења радњи на полигону:

 1. Вожња по правцу и заустављање,
 2. Слаом вожња,
 3. Вожња путањом у облику броја осам,
 4. Кочење и заустављање.

Опис испитне трасе 4                                                                                        Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 10 минута.

 1. Припрема возила и полазак са полигона који се налази испод улице Благоја Паровића.
 2. Укључење у улицу Благоја Паровића скретањем улево (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 3. Скретање улево на раскрсници са улицом Петра Лековића (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 4. Скретање удесно на раскрсници са улицом Мире Попаре (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 5. Пролазак кроз раскрсницу са Пожешком улицом и наставак право у улицу Ваљевску (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 6. Скретање удесно на раскрсници са улицом Стевана Бракуса (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 7. Скретање удесно на раскрсници са Љешком улицом (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 8. Скретање удесно на раскрсници са улицом Кировљева (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 9. Скретање удесно на раскрсници са Пожешком улицом (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 10. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 11. Скретање улево на раскрсници са Жарковачком улицом (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 12. Скретање улево на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 13. Полукружно окретање на раскрсници Београдског батаљона и Петра Мартиновића.
 14. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезизетом саобраћаја).
 15. Скретање удесно и враћање на полигон.

Практични испит састоји се из:

 • управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и
 • управљања возилом у саобраћају на јавном путу.

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се полигонске радње на прописан начин.

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да:                                                            

 • управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица.
 • Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном делу трасе.
 • Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност.
 • Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и има најмањи штетни утицај на животну средину.

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљате возилом у саобраћају на путу.

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује вас у било којем смислу.

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након скретања.

Редослед извођења радњи на полигону:

 1. Вожња по правцу и заустављање,
 2. Слалом вожња,
 3. Вожња путањом у облику броја осам,
 4. Кочење и заустављање.

      Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 10 минута.

Опис испитне трасе 5

 1. Припрема возила и полазак са полигона који се налази испод улице Благоја Паровића.
 2. Укључење у улицу Благоја Паровића скретањем улево (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 3. Скретање удесно на раскрсници са Пожешком улицом (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 4. Скретање удесно на раскрсници са улицом Кнеза Вишеслава (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 5. Скретање удесно на раскрсници са улицом Петра Мартиновића (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 6. Кретање право на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 7. Скретање удесно на раскрсници са улицом Жарковачком (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 8. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интензитетом саобраћаја).
 9. Скретање улево на раскрници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интензитетом саобраћаја).
 10. Полукружно окретање на раскрсници Београдског батаљона и Петра Мартиновића.
 11. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезизетом саобраћаја).
 12. Скретање удесно и враћање на полигон.  

Практични испит састоји се из:

 • управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и
 • управљања возилом у саобраћају на јавном путу.

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се полигонске радње на прописан начин.

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да:                                                            

 • управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица.
 • Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном делу трасе.
 • Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност.
 • Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и има најмањи штетни утицај на животну средину.

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљате возилом у саобраћају на путу.

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује вас у било којем смислу.

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након скретања.

Редослед извођења радњи на полигону:

 1. Вожња по правцу и заустављање,
 2. Слалом вожња,
 3. Вожња путањом у облику броја осам,
 4. Кочење и заустављање.

Опис испитне трасе 6                                                                                        Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 10 минута.

 1. Припрема возила и полазак са полигона који се налази испод улице Благоја Паровића.
 2. Укључење у улицу Благоја Паровића скретањем улево (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 3. Скретање улeво на раскрсници са Жарковачком улицом (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 4. Скретање удесно на рскрсници са улицом Ђорђа Огњеновића (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 5. Скретање удесно на раскрсници са Пожешком улицом (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 6. Скретање улево на раскрсници са улицом Николаја Гогоља (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 7. Скретање удесно на раскрсници са улицом Милана Куча (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 8. Скретање удесно на раскрсници са Пожешком улицом (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 9. Скретање улево на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 10. Скретање удесно на раскрсници са улицом Краљице Катарине (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 11. Скретање удесно на раскрсници са улицом Трешњевка (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 12. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 13. Скретање улево са Жарковачком улицом (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 14. Скретање улево на раскрсници са улицом Београдског батаљонљ (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 15. Полукружно окретање на раскрсници Београдског батаљона и Петра Мартиновића.
 16. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезизетом саобраћаја).
 17. Скретање удесно и враћање на полигон.

Практични испит састоји се из:

 • управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и
 • управљања возилом у саобраћају на јавном путу.

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се полигонске радње на прописан начин.

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да:                                                          

 • управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица.
 • Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном делу трасе.
 • Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност.
 • Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и има најмањи штетни утицај на животну средину.

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљате возилом у саобраћају на путу.

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује вас у било којем смислу.

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након скретања.

Редослед извођења радњи на полигону:

 1. Вожња по правцу и заустављање,
 2. Слалом вожња,
 3. Вожња путањом у облику броја осам,
 4. Кочење и заустављање.

Опис испитне трасе 7                                                                                        Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 10 минута.

 1. Припрема возила и полазак са полигона који се налази испод улице Благоја Паровића.
 2. Укључење у улицу Благоја Паровића скретањем удесно (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 3. Скретање удесно на раскрсници са улицом Кнеза Вишеслава (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 4. Скретање удесно на раскрсници са улицом Ратка Митровића (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 5. Кретање право улицом Ратка Митровића (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 6. Наставак вожње право улицом Жарковачк (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 7. Скретање удесно на раскрници са улицом Краљице Катарине (улица са средњим интензитетом саобраћаја).
 8. Скретање улево на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интензитетом саобраћаја).
 9. Полукружно окретање на раскрсници Београдског батаљона и Петра Мартиновића.
 10. Наставак вожње право улицом Београдског батаљона (улица са средњим интензитетом саобраћаја).
 11. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезизетом саобраћаја).
 12. Скретање удесно и враћање на полигон.  

Практични испит састоји се из:

 • управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и
 • управљања возилом у саобраћају на јавном путу.

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се полигонске радње на прописан начин.

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да:                                                          

 • управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица.
 • Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном делу трасе.
 • Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност.
 • Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и има најмањи штетни утицај на животну средину.

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљате возилом у саобраћају на путу.

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује вас у било којем смислу.

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након скретања.

Редослед извођења радњи на полигону:

 1. Вожња по правцу и заустављање,
 2. Слалом вожња,
 3. Вожња путањом у облику броја осам,
 4. Кочење и заустављање.

Опис испитне трасе 8                                                                                        Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 10 минута.

 1. Припрема возила и полазак са полигона који се налази испод улице Благоја Паровића.
 2. Укључење у улицу Благоја Паровића скретањем удесно (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 3. Скретање удесно на раскрсници са улицом Кнеза Вишеслава (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 4. Скретање удесно на раскрсници са улицом Ратка Митровића (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 5. Кретање право улицом Ратка Митровића (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 6. Скретање удесно на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јакиим интезитетом саобраћаја).
 7. Скретање улево на раскрници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интензитетом саобраћаја).
 8. Полукружно окретање на раскрсници Београдског батаљона и Петра Мартиновића.
 9. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезизетом саобраћаја).
 10. Скретање удесно и враћање на полигон.       

Практични испит састоји се из:

 • управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и
 • управљања возилом у саобраћају на јавном путу.

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се полигонске радње на прописан начин.

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да:                                                          

 • управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица.
 • Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном делу трасе.
 • Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност.
 • Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и има најмањи штетни утицај на животну средину.

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљате возилом у саобраћају на путу.

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује вас у било којем смислу.

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након скретања.

Редослед извођења радњи на полигону:

 1. Вожња по правцу и заустављање,
 2. Слалом вожња,
 3. Вожња путањом у облику броја осам,
 4. Кочење и заустављање.

      Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 10 минута.

Опис испитне трасе 9

 1. Припрема возила и полазак са полигона који се налази испод улице Благоја Паровића.
 2. Укључење у улицу Благоја Паровића скретањем улево (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 3. Скретање улeво на раскрсници са улицом Петра Лековића (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 4. Скретање удесно на рскрсници са улицом Мире Попаре (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 5. Пролазак кроз раскрсницу са Пожешком улицом и наставка улицом Ваљевском (улица са слабим инт. саобраћаја).
 6. Скретање удесно на раскрсници са улицом Стевана Бракуса (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 7. Скретање удесно на раскрсници са Љешком улицом (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 8. Скретање удесно на раскрсници са улицом Петра Мећаве (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 9. Скретање улево на раскрсници са улицом Николаја Гогоља (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 10. Скретање удесно на раскрсници са улицом Милана Куча (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 11. Скретање удесно на раскрсници са Пожешком улицом (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 12. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 13. Скретање улево на раскрсници са Жарковачком улицом (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 14. Скретање улево на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 15. Полукружно окретање на раскрсници Београдског батаљона и Петра Мартиновића.
 16. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезизетом саобраћаја).
 17. Скретање удесно и враћање на полигон.

Практични испит састоји се из:

 • управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и
 • управљања возилом у саобраћају на јавном путу.

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се полигонске радње на прописан начин.

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да:                                                          

 • управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица.
 • Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном делу трасе.
 • Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност.
 • Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и има најмањи штетни утицај на животну средину.

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљате возилом у саобраћају на путу.

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује вас у било којем смислу.

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након скретања.

Редослед извођења радњи на полигону:

 

 1. Вожња по правцу и заустављање,
 2. Слалом вожња,
 3. Вожња путањом у облику броја осам.
 4. Кочење и заустављање.

Опис испитне трасе 10                                                                                      Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 10 минута.

 1. Припрема возила и полазак са полигона који се налази испод улице Благоја Паровића.
 2. Укључење у улицу Благоја Паровића скретањем улево (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 3. Скретање удесно на раскрсници са Пожешком улицом (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 4. Скретање удесно на раскрсници са улицом Кнеза Вишеслава (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 5. Скретање удесно на раскрсници са улицом Петра Мартиновића (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 6. Кретање право на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 7. Скретање удесно на раскрсници са улицом Жарковачком (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 8. Скретање улево на раскрсници са улицом Краљице Катарине (улица са средњим интензитетом саобраћаја).
 9. Скретање улево на раскрници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интензитетом саобраћаја).
 10. Полукружно окретање на раскрсници Београдског батаљона и Петра Мартиновића.
 11. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезизетом саобраћаја).
 12. Скретање удесно и враћање на полигон.        

Практични испит састоји се из:

 • управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и
 • управљања возилом у саобраћају на јавном путу.

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се полигонске радње на прописан начин.

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да:                                                          

 • управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица.
 • Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном делу трасе.
 • Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност.
 • Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и има најмањи штетни утицај на животну средину.

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљате возилом у саобраћају на путу.

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује вас у било којем смислу.

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након скретања.

Редослед извођења радњи на полигону:

 1. Вожња по правцу и заустављање,
 2. Слалом вожња,
 3. Вожња путањом у облику броја осам.
 4. Кочење и заустављање.

 

Опис испитне трасе 11                                                                                Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 10 минута.

 1. Припрема возила и полазак са полигона који се налази испод улице Благоја Паровића.
 2. Укључење у улицу Благоја Паровића скретањем улево (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 3. Скретање улево на раскрсници са Жарковачком улицом (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 4. Скретање удесно на рскрсници са улицом Мире Попаре (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 5. Скретање улево на раскрсници са улицом Петра Лековића (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 6. Скретање удесно на раскрсници са Жарковачком улицом (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 7. Скретање удесно на раскрсници са улицом Ђорђа Огњеновића (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 8. Скретање удесно на раскрсници са Пожешком улицом (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 9. Скретање удесно на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 10. Скретање удесно на раскрсници са Жарковачком улицом (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 11. Скретање улево на раскрсници са Изворском улицом (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 12. Скретање улево на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 13. Полукружно окретање на раскрсници Београдског батаљона и Петра Мартиновића.
 14. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезизетом саобраћаја).
 15. Скретање удесно и враћање на полигон.                                        

Практични испит састоји се из:

 • управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и
 • управљања возилом у саобраћају на јавном путу.

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се полигонске радње на прописан начин.

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да:                                                          

 • управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица.
 • Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном делу трасе.
 • Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност.
 • Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и има најмањи штетни утицај на животну средину.

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљате возилом у саобраћају на путу.

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује вас у било којем смислу.

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након скретања.

Редослед извођења радњи на полигону:

 1. Вожња по правцу и заустављање,
 2. Слалом вожња,
 3. Вожња путањом у облику броја осам,
 4. Кочење и заустављање.

Опис испитне трасе 12                                                                                 Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 10 минута.

 1. Припрема возила и полазак са полигона који се налази испод улице Благоја Паровића.
 2. Укључење у улицу Благоја Паровића скретањем улево (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 3. Скретање улево на раскрсници са Жарковачком улицом (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 4. Скретање удесно на рскрсници са улицом Петра Лековића (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 5. Скретање улево на раскрсници са улицом Мире Попаре (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 6. Наставак кретања Ваљевском улицом (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 7. Скретање удесно на раскрсници са улицом Николаја Гогоља (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 8. Скретање удесно на раскрсници са улицом Миана Куча (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 9. Скретање удесно на раскрсници са Пожешком улицом (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 10. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 11. Скретање улево на раскрсници са Орфелиновом улицом (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 12. Скретање удесно на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 13. Скретање удесно на раскрсници са улицом Краљице Катарине (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 14. Скретање улево на раскрсници са Жарковачком улицом (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 15. Скретање улево на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 16. Полукружно окретање на раскрсници Београдског батаљона и Петра Мартиновића.
 17. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезизетом саобраћаја).
 18. Скретање удесно и враћање на полигон.                                         

Практични испит састоји се из:

 • управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и
 • управљања возилом у саобраћају на јавном путу.

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се полигонске радње на прописан начин.

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да:                                                          

 • управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица.
 • Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном делу трасе.
 • Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност.
 • Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и има најмањи штетни утицај на животну средину.

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљате возилом у саобраћају на путу.

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује вас у било којем смислу.

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након скретања.

Редослед извођења радњи на полигону:

 1. Вожња по правцу и заустављање,
 2. Слалом вожња,
 3. Вожња путањом у облику броја осам,
 4. Кочење и заустављање.

Опис испитне трасе 13                                                                                      Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 10 минута.                               

 1. Припрема возила и полазак са полигона који се налази испод улице Благоја Паровића.
 2. Укључење у улицу Благоја Паровића скретањем удесно (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 3. Скретање улево на раскрсници са улицом Кнеза Вишеслава (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 4. Скретање улево на рскрсници са Жарковачком улицом (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 5. Скретање удесно на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 6. Скретање удесно на раскрсници са Орфелиновом улицом (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 7. Скретање улево на раскрсници са улицом М.Влајића (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 8. Скретање улево на раскрсници са улицом Рајка од Расине (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 9. Скретање удесно на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 10. Скретање улево на раскрсници са Пожешком улицом (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 11. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 12. Скретање улево на раскрсници са Жарковачком улицом (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 13. Скретање улево на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 14. Полукружно окретање на раскрсници Београдског батаљона и Петра Мартиновића.
 15. Скретање удесно на раскрсници са Жарковачком улицом (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 16. Скретање улево на раскрсници са Изворском улицом (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 17. Скретање удесно на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 18. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезизетом саобраћаја).
 19. Скретање удесно и враћање на полигон.                                   

Практични испит састоји се из:

 • управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и
 • управљања возилом у саобраћају на јавном путу.

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се полигонске радње на прописан начин.

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да:                                                          

 • управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица.
 • Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном делу трасе.
 • Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност.
 • Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и има најмањи штетни утицај на животну средину.

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљате возилом у саобраћају на путу.

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује вас у било којем смислу.

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након скретања.

Редослед извођења радњи на полигону:

 1. Вожња по правцу и заустављање,
 2. Слалом вожња,
 3. Вожња путањом у облику броја осам,
 4. Кочење и заустављање.

   Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 10 минута.

Опис испитне трасе 14                                                                                 

 1. Припрема возила и полазак са полигона који се налази испод улице Благоја Паровића.
 2. Укључење у улицу Благоја Паровића скретањем улево (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 3. Скретање улево на раскрсници са улицом Петра Лековића (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 4. Скретање удесно на рскрсници са улицом Мире Попаре (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 5. Пролазак кроз раскрсницу са Пожешком улицом и наставка право у улицу Ваљевску ( ул.ср. интезитетом саобраћаја).
 6. Скретање удесно на раскрсници са улицом Николаја Гогоља (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 7. Скретање улево на раскрсници са Кијевском улицом (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 8. Скретање удесно на раскрсници са Љешком улицом (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 9. Скретање удесно на раскрсници са улицом Кировљева (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 10. Скретање удесно на раскрсници са Пожешком улицом (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 11. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 12. Скретање улево на раскрсници са Жарковачком улицом (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 13. Скретање улево на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 14. Полукружно окретање на раскрсници Београдског батаљона и Петра Мартиновића.
 15. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезизетом саобраћаја).
 16. Скретање удесно и враћање на полигон.                                         

Практични испит састоји се из:

 • управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и
 • управљања возилом у саобраћају на јавном путу.

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се полигонске радње на прописан начин.

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да:                                                            

 • управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица.
 • Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном делу трасе.
 • Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност.
 • Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и има најмањи штетни утицај на животну средину.

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљате возилом у саобраћају на путу.

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује вас у било којем смислу.

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након скретања.

Редослед извођења радњи на полигону:

 1. Вожња по правцу и заустављање,
 2. Слалом вожња,
 3. Вожња путањом у облику броја осам,
 4. Кочење и заустављање.

Опис испитне трасе 15                                                                                Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 10 минута.

 1. Припрема возила и полазак са полигона који се налази испод улице Благоја Паровића.
 2. Укључење у улицу Благоја Паровића скретањем улево (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 3. Скретање удесно на раскрсници са Пожешком улицом (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 4. Скретање удесно на раскрсници са улицом Кнеза Вишеслава (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 5. Скретање удесно на раскрсници са улицом Петра Мартиновића (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 6. Кретање право на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 7. Скретање удесно на раскрсници са улицом Жарковачком (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 8. Скретање улево на раскрсници са улицом Изворска (улица са слабим интензитетом саобраћаја).
 9. Скретање улево на раскрници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интензитетом саобраћаја).
 10. Полукружно окретање на раскрсници Београдског батаљона и Петра Мартиновића.
 11. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезизетом саобраћаја).
 12. Скретање удесно и враћање на полигон.  

ПРАКТИЧНИ ИСПИТ ЗА КАТЕГОРИЈУ  “Б1,Б

ИСПИТНИ ЗАДАТАК БРОЈ 1

Практични испит састоји се из:

 • управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и
 • управљања возилом у саобраћају на јавном путу.

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се полигонске радње на прописан начин.

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да:                                                          

 • управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица.
 • Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном делу трасе.
 • Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност.
 • Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и има најмањи штетни утицај на животну средину.

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљате возилом у саобраћају на путу.

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује вас у било којем смислу.

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након скретања.

Редослед извођења радњи на полигону:

 1. Вожња напред (са променом степена преноса) и вожња уназад са променом саобраћајне траке,
 2. Полукружно окретање возилом са највише три потпуна манерва, на простору ширине две саобраћајне траке,
 3. Паркирање возила подужно, вожњом уназад,
 4. Паркирање бозила под правим углом, вожњом уназад,
 5. Кочење и заустављање,
 6. Заустављање и полазак возилом на путу са успоном.

ПРАКТИЧНИ ИСПИТ ЗА КАТЕГОРИЈУ  “Б1,Б

ИСПИТНИ ЗАДАТАК БРОЈ 2

Практични испит састоји се из:

 • управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и
 • управљања возилом у саобраћају на јавном путу.

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се полигонске радње на прописан начин.

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да:                                                          

 • управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица.
 • Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном делу трасе.
 • Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност.
 • Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и има најмањи штетни утицај на животну средину.

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљате возилом у саобраћају на путу.

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује вас у било којем смислу.

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након скретања.

Редослед извођења радњи на полигону:

 1. Вожња напред (са променом степена преноса) и вожња уназад са променом саобраћајне траке,
 2. Полукружно окретање возилом са највише три потпуна манерва, на простору ширине две саобраћајне траке,
 3. Паркирање возила подужно, вожњом уназад,
 4. Паркирање бозила под правим углом, вожњом уназад,
 5. Кочење и заустављање,
 6. Заустављање и полазак возилом на путу са успоном.

ПРАКТИЧНИ ИСПИТ ЗА КАТЕГОРИЈУ  “Б1,Б

ИСПИТНИ ЗАДАТАК БРОЈ 3

Практични испит састоји се из:

 • управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и
 • управљања возилом у саобраћају на јавном путу.

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се полигонске радње на прописан начин.

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да:                                                          

 • управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица.
 • Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном делу трасе.
 • Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност.
 • Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и има најмањи штетни утицај на животну средину.

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљате возилом у саобраћају на путу.

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује вас у било којем смислу.

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након скретања.

Редослед извођења радњи на полигону:

 1. Вожња напред (са променом степена преноса) и вожња уназад са променом саобраћајне траке,
 2. Полукружно окретање возилом са највише три потпуна манерва, на простору ширине две саобраћајне траке,
 3. Паркирање возила подужно, вожњом уназад,
 4. Паркирање бозила под правим углом, вожњом уназад,
 5. Кочење и заустављање,
 6. Заустављање и полазак возилом на путу са успоном.

Практични испит састоји се из:

 • управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и
 • управљања возилом у саобраћају на јавном путу.

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се полигонске радње на прописан начин.

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да:                                                          

 • управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица.
 • Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном делу трасе.
 • Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност.
 • Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и има најмањи штетни утицај на животну средину.

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљате возилом у саобраћају на путу.

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује вас у било којем смислу.

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након скретања.

Редослед извођења радњи на полигону:

 1. Вожња напред (са променом степена преноса) и вожња уназад са променом саобраћајне траке,
 2. Полукружно окретање возилом са највише три потпуна манерва, на простору ширине две саобраћајне траке,
 3. Паркирање возила подужно, вожњом уназад,
 4. Паркирање бозила под правим углом, вожњом уназад,
 5. Кочење и заустављање,
 6. Заустављање и полазак возилом на путу са успоном.

Опис испитне трасе 5                                                                               Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 10 минута.

 1. Припрема возила и полазак са полигона који се налази испод улице Благоја Паровића.
 2. Укључење у улицу Благоја Паровића скретањем улево (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 3. Скретање удесно на раскрсници са Пожешком улицом (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 4. Скретање удесно на раскрсници са улицом Кнеза Вишеслава (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 5. Скретање удесно на раскрсници са улицом Петра Мартиновића (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 6. Кретање право на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 7. Скретање удесно на раскрсници са улицом Жарковачком (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 8. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интензитетом саобраћаја).
 9. Скретање улево на раскрници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интензитетом саобраћаја).
 10. Полукружно окретање на раскрсници Београдског батаљона и Петра Мартиновића.
 11. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезизетом саобраћаја).
 12. Скретање удесно и враћање на полигон.  

Практични испит састоји се из:

 • управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и
 • управљања возилом у саобраћају на јавном путу.

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се полигонске радње на прописан начин.

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да:                                                          

 • управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица.
 • Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном делу трасе.
 • Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност.
 • Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и има најмањи штетни утицај на животну средину.

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљате возилом у саобраћају на путу.

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује вас у било којем смислу.

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након скретања.

Редослед извођења радњи на полигону:

 1. Вожња напред (са променом степена преноса) и вожња уназад са променом саобраћајне траке,
 2. Полукружно окретање возилом са највише три потпуна манерва, на простору ширине две саобраћајне траке,
 3. Паркирање возила подужно, вожњом уназад,
 4. Паркирање бозила под правим углом, вожњом уназад,
 5. Кочење и заустављање,
 6. Заустављање и полазак возилом на путу са успоном.

Опис испитне трасе 7                                                                               Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 10 минута.

 1. Припрема возила и полазак са полигона који се налази испод улице Благоја Паровића.
 2. Укључење у улицу Благоја Паровића скретањем удесно (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 3. Скретање удесно на раскрсници са улицом Кнеза Вишеслава (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 4. Скретање удесно на раскрсници са улицом Ратка Митровића (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 5. Кретање право улицом Ратка Митровића (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 6. Наставак вожње право улицом Жарковачк (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 7. Скретање удесно на раскрници са улицом Краљице Катарине (улица са средњим интензитетом саобраћаја).
 8. Скретање улево на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интензитетом саобраћаја).
 9. Полукружно окретање на раскрсници Београдског батаљона и Петра Мартиновића.
 10. Наставак вожње право улицом Београдског батаљона (улица са средњим интензитетом саобраћаја).
 11. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезизетом саобраћаја).
 12. Скретање удесно и враћање на полигон.                                         

Практични испит састоји се из:

 • управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и
 • управљања возилом у саобраћају на јавном путу.

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се полигонске радње на прописан начин.

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да:                                                          

 • управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица.
 • Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном делу трасе.
 • Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност.
 • Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и има најмањи штетни утицај на животну средину.

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљате возилом у саобраћају на путу.

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује вас у било којем смислу.

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након скретања.

Редослед извођења радњи на полигону:

 1. Вожња напред (са променом степена преноса) и вожња уназад са променом саобраћајне траке,
 2. Полукружно окретање возилом са највише три потпуна манерва, на простору ширине две саобраћајне траке,
 3. Паркирање возила подужно, вожњом уназад,
 4. Паркирање бозила под правим углом, вожњом уназад,
 5. Кочење и заустављање,
 6. Заустављање и полазак возилом на путу са успоном.

Опис испитне трасе 8                                                                               Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 10 минута.

 1. Припрема возила и полазак са полигона који се налази испод улице Благоја Паровића.
 2. Укључење у улицу Благоја Паровића скретањем удесно (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 3. Скретање удесно на раскрсници са улицом Кнеза Вишеслава (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 4. Скретање удесно на раскрсници са улицом Ратка Митровића (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 5. Кретање право улицом Ратка Митровића (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 6. Скретање удесно на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јакиим интезитетом саобраћаја).
 7. Скретање улево на раскрници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интензитетом саобраћаја).
 8. Полукружно окретање на раскрсници Београдског батаљона и Петра Мартиновића.
 9. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезизетом саобраћаја).
 10. Скретање удесно и враћање на полигон.                                         

Практични испит састоји се из:

 • управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и
 • управљања возилом у саобраћају на јавном путу.

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се полигонске радње на прописан начин.

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да:                                                          

 • управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица.
 • Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном делу трасе.
 • Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност.
 • Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и има најмањи штетни утицај на животну средину.

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљате возилом у саобраћају на путу.

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује вас у било којем смислу.

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након скретања.

Редослед извођења радњи на полигону:

 1. Вожња напред (са променом степена преноса) и вожња уназад са променом саобраћајне траке,
 2. Полукружно окретање возилом са највише три потпуна манерва, на простору ширине две саобраћајне траке,
 3. Паркирање возила подужно, вожњом уназад,
 4. Паркирање бозила под правим углом, вожњом уназад,
 5. Кочење и заустављање,
 6. Заустављање и полазак возилом на путу са успоном.

Опис испитне трасе 10                                                                                Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 10 минута.

 1. Припрема возила и полазак са полигона који се налази испод улице Благоја Паровића.
 2. Укључење у улицу Благоја Паровића скретањем улево (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 3. Скретање удесно на раскрсници са Пожешком улицом (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 4. Скретање удесно на раскрсници са улицом Кнеза Вишеслава (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 5. Скретање удесно на раскрсници са улицом Петра Мартиновића (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 6. Кретање право на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 7. Скретање удесно на раскрсници са улицом Жарковачком (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 8. Скретање улево на раскрсници са улицом Краљице Катарине (улица са средњим интензитетом саобраћаја).
 9. Скретање улево на раскрници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интензитетом саобраћаја).
 10. Полукружно окретање на раскрсници Београдског батаљона и Петра Мартиновића.
 11. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезизетом саобраћаја).
 12. Скретање удесно и враћање на полигон.                     

ПРАКТИЧНИ ИСПИТ ЗА КАТЕГОРИЈУ  “Б1,Б

ИСПИТНИ ЗАДАТАК БРОЈ  13

Практични испит састоји се из:

 • управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и
 • управљања возилом у саобраћају на јавном путу.

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се полигонске радње на прописан начин.

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да:                                                          

 • управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица.
 • Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном делу трасе.
 • Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност.
 • Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и има најмањи штетни утицај на животну средину.

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљате возилом у саобраћају на путу.

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује вас у било којем смислу.

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након скретања.

Редослед извођења радњи на полигону:

 1. Вожња напред (са променом степена преноса) и вожња уназад са променом саобраћајне траке,
 2. Полукружно окретање возилом са највише три потпуна манерва, на простору ширине две саобраћајне траке,
 3. Паркирање возила подужно, вожњом уназад,
 4. Паркирање бозила под правим углом, вожњом уназад,
 5. Кочење и заустављање,
 6. Заустављање и полазак возилом на путу са успоном.

Практични испит састоји се из:

 • управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и
 • управљања возилом у саобраћају на јавном путу.

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се полигонске радње на прописан начин.

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да:                                                          

 • управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица.
 • Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном делу трасе.
 • Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност.
 • Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и има најмањи штетни утицај на животну средину.

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљате возилом у саобраћају на путу.

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује вас у било којем смислу.

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након скретања.

Редослед извођења радњи на полигону:

 1. Вожња напред (са променом степена преноса) и вожња уназад са променом саобраћајне траке,
 2. Полукружно окретање возилом са највише три потпуна манерва, на простору ширине две саобраћајне траке,
 3. Паркирање возила подужно, вожњом уназад,
 4. Паркирање бозила под правим углом, вожњом уназад,
 5. Кочење и заустављање,
 6. Заустављање и полазак возилом на путу са успоном.

Опис испитне трасе 15                                                                                Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 10 минута.

 1. Припрема возила и полазак са полигона који се налази испод улице Благоја Паровића.
 2. Укључење у улицу Благоја Паровића скретањем улево (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 3. Скретање удесно на раскрсници са Пожешком улицом (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 4. Скретање удесно на раскрсници са улицом Кнеза Вишеслава (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 5. Скретање удесно на раскрсници са улицом Петра Мартиновића (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 6. Кретање право на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 7. Скретање удесно на раскрсници са улицом Жарковачком (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 8. Скретање улево на раскрсници са улицом Изворска (улица са слабим интензитетом саобраћаја).
 9. Скретање улево на раскрници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интензитетом саобраћаја).
 10. Полукружно окретање на раскрсници Београдског батаљона и Петра Мартиновића.
 11. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезизетом саобраћаја).
 12. Скретање удесно и враћање на полигон.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практични испит састоји се из:

 • управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и
 • управљања возилом у саобраћају на јавном путу.

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се полигонске радње на прописан начин.

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да:                                                            

 • управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица.
 • Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном делу трасе.
 • Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност.
 • Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и има најмањи штетни утицај на животну средину.

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљате возилом у саобраћају на путу.

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује вас у било којем смислу.

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након скретања.

Редослед извођења радњи на полигону:

 1. Вожња по правцу и заустављање,
 2. Слалом вожња,
 3. Вожња путањом у облику броја осам,
 4. Кочење и заустављање.

Опис испитне трасе 6                                                                                        Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 10 минута.

 1. Припрема возила и полазак са полигона који се налази испод улице Благоја Паровића.
 2. Укључење у улицу Благоја Паровића скретањем улево (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 3. Скретање улeво на раскрсници са Жарковачком улицом (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 4. Скретање удесно на рскрсници са улицом Ђорђа Огњеновића (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 5. Скретање удесно на раскрсници са Пожешком улицом (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 6. Скретање улево на раскрсници са улицом Николаја Гогоља (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 7. Скретање удесно на раскрсници са улицом Милана Куча (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 8. Скретање удесно на раскрсници са Пожешком улицом (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 9. Скретање улево на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 10. Скретање удесно на раскрсници са улицом Краљице Катарине (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 11. Скретање удесно на раскрсници са улицом Трешњевка (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 12. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 13. Скретање улево са Жарковачком улицом (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 14. Скретање улево на раскрсници са улицом Београдског батаљонљ (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 15. Полукружно окретање на раскрсници Београдског батаљона и Петра Мартиновића.
 16. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезизетом саобраћаја).
 17. Скретање удесно и враћање на полигон.

Практични испит састоји се из:

 • управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и
 • управљања возилом у саобраћају на јавном путу.

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се полигонске радње на прописан начин.

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да:                                                            

 • управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица.
 • Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном делу трасе.
 • Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност.
 • Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и има најмањи штетни утицај на животну средину.

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљате возилом у саобраћају на путу.

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује вас у било којем смислу.

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након скретања.

Редослед извођења радњи на полигону:

 1. Вожња по правцу и заустављање,
 2. Слаом вожња,
 3. Вожња путањом у облику броја осам,
 4. Кочење и заустављање.

Опис испитне трасе 4                                                                                        Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 10 минута.

 1. Припрема возила и полазак са полигона који се налази испод улице Благоја Паровића.
 2. Укључење у улицу Благоја Паровића скретањем улево (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 3. Скретање улево на раскрсници са улицом Петра Лековића (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 4. Скретање удесно на раскрсници са улицом Мире Попаре (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 5. Пролазак кроз раскрсницу са Пожешком улицом и наставак право у улицу Ваљевску (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 6. Скретање удесно на раскрсници са улицом Стевана Бракуса (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 7. Скретање удесно на раскрсници са Љешком улицом (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 8. Скретање удесно на раскрсници са улицом Кировљева (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 9. Скретање удесно на раскрсници са Пожешком улицом (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 10. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 11. Скретање улево на раскрсници са Жарковачком улицом (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 12. Скретање улево на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 13. Полукружно окретање на раскрсници Београдског батаљона и Петра Мартиновића.
 14. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезизетом саобраћаја).
 15. Скретање удесно и враћање на полигон.

Практични испит састоји се из:

 • управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и
 • управљања возилом у саобраћају на јавном путу.

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се полигонске радње на прописан начин.

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да:                                                          

 • управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица.
 • Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном делу трасе.
 • Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност.
 • Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и има најмањи штетни утицај на животну средину.

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљате возилом у саобраћају на путу.

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује вас у било којем смислу.

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након скретања.

Редослед извођења радњи на полигону:

 1. Вожња по правцу и заустављање,
 2. Слалом вожња,
 3. Вожња путањом у облику броја осам,
 4. Кочење и заустављање.

      Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 10 минута.

Опис испитне трасе 9

 1. Припрема возила и полазак са полигона који се налази испод улице Благоја Паровића.
 2. Укључење у улицу Благоја Паровића скретањем улево (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 3. Скретање улeво на раскрсници са улицом Петра Лековића (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 4. Скретање удесно на рскрсници са улицом Мире Попаре (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 5. Пролазак кроз раскрсницу са Пожешком улицом и наставка улицом Ваљевском (улица са слабим инт. саобраћаја).
 6. Скретање удесно на раскрсници са улицом Стевана Бракуса (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 7. Скретање удесно на раскрсници са Љешком улицом (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 8. Скретање удесно на раскрсници са улицом Петра Мећаве (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 9. Скретање улево на раскрсници са улицом Николаја Гогоља (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 10. Скретање удесно на раскрсници са улицом Милана Куча (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 11. Скретање удесно на раскрсници са Пожешком улицом (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 12. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 13. Скретање улево на раскрсници са Жарковачком улицом (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 14. Скретање улево на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 15. Полукружно окретање на раскрсници Београдског батаљона и Петра Мартиновића.
 16. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезизетом саобраћаја).
 17. Скретање удесно и враћање на полигон.

Практични испит састоји се из:

 • управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и
 • управљања возилом у саобраћају на јавном путу.

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се полигонске радње на прописан начин.

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да:                                                          

 • управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица.
 • Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном делу трасе.
 • Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност.
 • Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и има најмањи штетни утицај на животну средину.

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљате возилом у саобраћају на путу.

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује вас у било којем смислу.

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након скретања.

Редослед извођења радњи на полигону:

 1. Вожња по правцу и заустављање,
 2. Слалом вожња,
 3. Вожња путањом у облику броја осам.
 4. Кочење и заустављање.

 

Опис испитне трасе 11                                                                                Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 10 минута.

 1. Припрема возила и полазак са полигона који се налази испод улице Благоја Паровића.
 2. Укључење у улицу Благоја Паровића скретањем улево (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 3. Скретање улево на раскрсници са Жарковачком улицом (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 4. Скретање удесно на рскрсници са улицом Мире Попаре (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 5. Скретање улево на раскрсници са улицом Петра Лековића (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 6. Скретање удесно на раскрсници са Жарковачком улицом (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 7. Скретање удесно на раскрсници са улицом Ђорђа Огњеновића (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 8. Скретање удесно на раскрсници са Пожешком улицом (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 9. Скретање удесно на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 10. Скретање удесно на раскрсници са Жарковачком улицом (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 11. Скретање улево на раскрсници са Изворском улицом (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 12. Скретање улево на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 13. Полукружно окретање на раскрсници Београдског батаљона и Петра Мартиновића.
 14. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезизетом саобраћаја).
 15. Скретање удесно и враћање на полигон.                                        

Практични испит састоји се из:

 • управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и
 • управљања возилом у саобраћају на јавном путу.

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се полигонске радње на прописан начин.

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да:                                                          

 • управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица.
 • Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном делу трасе.
 • Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност.
 • Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и има најмањи штетни утицај на животну средину.

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљате возилом у саобраћају на путу.

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује вас у било којем смислу.

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након скретања.

Редослед извођења радњи на полигону:

 1. Вожња по правцу и заустављање,
 2. Слалом вожња,
 3. Вожња путањом у облику броја осам,
 4. Кочење и заустављање.

Опис испитне трасе 12                                                                                 Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 10 минута.

 1. Припрема возила и полазак са полигона који се налази испод улице Благоја Паровића.
 2. Укључење у улицу Благоја Паровића скретањем улево (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 3. Скретање улево на раскрсници са Жарковачком улицом (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 4. Скретање удесно на рскрсници са улицом Петра Лековића (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 5. Скретање улево на раскрсници са улицом Мире Попаре (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 6. Наставак кретања Ваљевском улицом (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 7. Скретање удесно на раскрсници са улицом Николаја Гогоља (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 8. Скретање удесно на раскрсници са улицом Миана Куча (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 9. Скретање удесно на раскрсници са Пожешком улицом (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 10. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 11. Скретање улево на раскрсници са Орфелиновом улицом (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 12. Скретање удесно на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 13. Скретање удесно на раскрсници са улицом Краљице Катарине (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 14. Скретање улево на раскрсници са Жарковачком улицом (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 15. Скретање улево на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 16. Полукружно окретање на раскрсници Београдског батаљона и Петра Мартиновића.
 17. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезизетом саобраћаја).
 18. Скретање удесно и враћање на полигон.                                         

Практични испит састоји се из:

 • управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и
 • управљања возилом у саобраћају на јавном путу.

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се полигонске радње на прописан начин.

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да:                                                          

 • управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица.
 • Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или означеном делу трасе.
 • Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност.
 • Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин и има најмањи штетни утицај на животну средину.

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљате возилом у саобраћају на путу.

При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује вас у било којем смислу.

У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете након скретања.

Редослед извођења радњи на полигону:

 1. Вожња по правцу и заустављање,
 2. Слалом вожња,
 3. Вожња путањом у облику броја осам,
 4. Кочење и заустављање.

   Очекивано време за извођење свих полигонских радњи је 10 минута.

Опис испитне трасе 14                                                                                 

 1. Припрема возила и полазак са полигона који се налази испод улице Благоја Паровића.
 2. Укључење у улицу Благоја Паровића скретањем улево (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 3. Скретање улево на раскрсници са улицом Петра Лековића (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 4. Скретање удесно на рскрсници са улицом Мире Попаре (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 5. Пролазак кроз раскрсницу са Пожешком улицом и наставка право у улицу Ваљевску ( ул.ср. интезитетом саобраћаја).
 6. Скретање удесно на раскрсници са улицом Николаја Гогоља (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 7. Скретање улево на раскрсници са Кијевском улицом (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 8. Скретање удесно на раскрсници са Љешком улицом (улица са слабим интезитетом саобраћаја).
 9. Скретање удесно на раскрсници са улицом Кировљева (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 10. Скретање удесно на раскрсници са Пожешком улицом (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 11. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезитетом саобраћаја).
 12. Скретање улево на раскрсници са Жарковачком улицом (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 13. Скретање улево на раскрсници са улицом Београдског батаљона (улица са средњим интезитетом саобраћаја).
 14. Полукружно окретање на раскрсници Београдског батаљона и Петра Мартиновића.
 15. Скретање улево на раскрсници са улицом Благоја Паровића (улица са јаким интезизетом саобраћаја).
 16. Скретање удесно и враћање на полигон.                                         

Edukacija

Edukacija

Zakon
Pravilnik
Prirucnik
+17
°
C
H: +17°
L: +15°
Belgrade
Tuesday, 23 May
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
+22° +16° +18° +18° +20° +21°
+14° +12° +13° +13° +11° +11°
×