Test B6


1. Vozač koji pokazivačem pravca daje propisani znak pri izvođenju radnje mora davati znak:
2. Vozač sme započeti kretanje vozila: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
3. U situaciji prikazanoj na slici kretanje vozila unazad:
4. Vozač koji je pod dejstvom alkohola će biti zadržan do otrežnjenja, a najduže 12 sati, ako ima sadržaj alkohola u krvi veći od:
5. Pneumatici na istoj osovini moraju biti jednaki po: (3 odgovora)
6. Redovni godišnji tehnički pregled vozila se može izvršiti najranije 30 dana pre:
7. Pešačko ostrvo je na slici označeno brojem:
8. Nakon obavljenog uviđaja saobraćajne nezgode, vozač, odnosno vlasnik vozila, dužan je da:
9. Vozač kom je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom B kategorije, sme da upravlja u saobraćaju na putu: (2 odgovora)
10. Motorno vozilo koje zbog neispravnosti ne može samo da se kreće i kojem je istekla važnost registracione nalepnice
11. Lek koji sadrži psihoaktivnu supstancu i koji se ne sme upotrebljavati pre i za vreme vožnje, na pakovanju ima oznaku prikazanu na slici broj:
12. Vozač koji je nesposoban za bezbedno upravljanje vozilom, odnosno koji je u tolikoj meri umoran, odnosno bolestan ili je u takvom psihičkom stanju da nije sposoban da bezbedno upravlja vozilom:
13. Zvučne znake pištaljkom koji se daju u kombinaciji sa znacima koji se daju rukama, policijski službenik može davati:
14. Linija zaustavljanja, kosnici, graničnici, pešački prelazi i prelazi biciklističke staze preko kolovoza su:
15. Na vrhu table za označavanje vrha razdelnog ostrva postavljaju se saobraćajni znakovi koji označavaju:
16. U situaciji prikazanoj na slici:
17. Svetlosna oznaka na putu van naseljenih mesta prikazana naslici predstavlja:
18. Svetlosni saobracajni znak prikazan na slici, znači da Vam je:
19. Oznaka označena na slici ("Saobraćajna površina za posebne namene") označava:
20. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
21. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
22. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
23. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
24. Znakovi opasnosti, po pravilu, se postavljaju:
25. Saobraćajni znakovi se postavljaju sa: (Zaokruži dva tačna odgovora) (2 odgovora)
26. U situaciji prikazanoj na slici, nakon saobraćajnog znaka, dužni ste da se krećete brzinom koja nije veća:
27. U situaciji prikazanoj na slici obilaženje površine koja nije namenjena za saobraćaj vozila je dozvoljeno:
28. U situaciji prikazanoj na slici, (plavo vozilo skreće na raskrsnici udesno), vozaču belog vozila koji zadržava pravac kretanja:
29. U situaciji prikazanoj na slici vozaču putničkog vozila preticanje:
30. U situaciji prikazanoj na slici preticanje kolone vozila:
31. U situaciji prikazanoj na slici:
32. U situaciji prikazanoj na slici skretanje ulevo je dozvoljeno iz saobraćajne trake označene brojem:
33. U situaciji prikazanoj na slici prednost ima:
34. Vozilo na slici kreće se:
35. U situaciji prikazanoj na slici:
36. Vozač ne sme da zaustavi ili parkira vozilo:
37. Na raskrsnici ili u susretu sa tramvajem, vozač:
38. Brzina kretanja motornog vozila koje vuče priključno vozilo za stanovanje (karavan), na putu van naselja ograničena je na:
39. Vozač je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi: (2 odgovora)
40. Vozač ne sme vozilom da vrši preticanje ili obilaženje: (2 odgovora)
41. Kretanje vozila unazad na delu puta gde je zabranjeno zaustavljanje:
42. Vozač vozila koji skreće udesno dužan je da skretanje izvrši:
×