Test B7


1. Na delu puta koji je saobraćajnim znakom označen kao opasan uspon, odnosno kao opasna nizbrdica, na kome je mimoilaženje vozila nemoguće ili je veoma otežano: (2 odgovora)
2. Vozač vozila koji na putu sa jednosmernim saobraćajem skreće ulevo dužan je da skretanje izvrši:
3. Na sedištima za koje je ugrađen vazdušni jastuk:
4. U cilju primene pravila o mimoilaženju na delu puta koji je saobraćajnim znakom označen kao opasan uspon, odnosno kao opasna nizbrdica, vozila se klasifikuju od više ka nižoj vrsti na sledeći način: (2 odgovora)
5. Vozač koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je neko lice zadobilo telesne povrede, odnosno poginulo, ili je nastala materijalna šteta dužan je da:
6. Vozač vozila sa pravom prvenstva prolaza, kada upravlja vozilom u saobraćaju na putu:
7. Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorije B1 sme da upravlja u saobraćaju na putu: (Zaokružiti tri tačna odgovora) (3 odgovora)
8. Vozaču koji vozilom ne upravlja savesno i na propisan način organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova koja vozača vodi u evidenciji:
9. Probna vozačka dozvola izdaje se sa rokom važenja:
10. Vrata vozila: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
11. Zimska oprema putničkih vozila obuhvata: (2 odgovora)
12. Oznaka na pneumatiku M+S označava:
13. Prekid kretanja vozila od dva minuta, pri čemu vozač nije napustio vozilo je:
14. U situaciji prikazanoj na slici dužni ste da:
15. U situaciji prikazanoj na slici:
16. Znaci koje daje policijski službenik koji neposredno reguliše ili vrši kontrolu saobraćaja, daju se: (3 odgovora)
17. Svetlosni saobraćajni znak prikazan na slici, označava:
18. Semafori se koriste za: (2 odgovora)
19. Oznaka prikazana na slici označava:
20. Saobraćajna traka označena sa udvojenim isprekidanim linijama označava : (2 odgovora)
21. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
22. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
23. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
24. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
25. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
26. Saobraćajni znakovi:
27. U situaciji prikazanoj na slici žuto rotaciono ili trepćuće svetlo:
28. U situaciji prikazanoj na slici:
29. U situaciji prikazanoj na slici, na autoputu, na propisan način vuče priključna vozila:
30. U situaciji prikazanoj na slici zaustavljanje vozila:
31. U situaciji prikazanoj na slici:
32. U situaciji prikazanoj na slici, ispred raskrsnice zauzeli ste položaj na saobraćajnoj traci tako da:
33. U situaciji prikazanoj na slici:
34. Vozač može zahtevati da se izvrši analiza krvi, odnosno krvi i urina ili drugih telesnih materija, u odgovarajućoj ustanovi, o sopstvenom trošku ako osporava rezultate dobijene izvršenim ispitivanjem pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, droga test i dr.):
35. U situaciji prikazanoj na slici, dužni ste da se krećete brzinom: (2 odgovora)
36. U situaciji prikazanoj na slici, na putu na kome se saobraćaj odvija u oba smera, obilaženje površine koja nije namenjena za saobraćaj vozila je dozvoljeno:
37. U situaciji prikazanoj na slici, vozaču putničkog vozila, preticanje:
38. U situaciji prikazanoj na slici, kada je krajnjom desnom saobraćajnom trakom onemogućen saobraćaj:
39. Vozaču koji se kreće putem koji nije put sa prvenstvom prolaza, neposredno ispred raskrsnice:
40. Vozač ne sme vozilom da vrši preticanje ili obilaženje: (2 odgovora)
41. Na putu na kome postoje najmanje dve saobraćajne trake namenjene za saobraćaj vozila u istom smeru, prolaženje sa desne strane vozila koje se kreće:
42. Kada je vozilo na kolovozu zauzelo takav položaj i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulevo, preticanje se:
×