Test B8


1. Ako vozač, u roku određenim rešenjem, ne ukloni vozilo koje je parkirao ili zaustavio, suprotno propisima:
2. Kada se putem video nadzora ili foto zapisa utvrdi da je vozilo parkirano suprotno propisima biće doneto rešenje u elektronskoj formi kojim se nalaže uklanjanje vozila:
3. Koji od nabrojanih uslova moraju biti istovremeno ispunjeni da bi se smatralo da je na putu kolona vozila: (Zaokružiti tri tačna odgovora) (3 odgovora)
4. Vozač vozila kojim se obavlja javni prevoz lica, kada upravlja vozilom u saobraćaju na putu:
5. Vozačku dozvolu za upravljanje vozilima kategorije BE mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije:
6. Probna vozačka dozvola se izdaje za upravljanje vozilom kategorije:
7. Kada se prevoze lica na spoljnim delovima vozila na kojima je ugrađena platforma za stajanje i držači najveća dozvoljena brzina kretanja vozila je:
8. U teretnim vozilima se mora nalaziti oprema za pružanje prve pomoći:
9. Oznaka na pneumatiku M+S označava:
10. Brzina kretanja vozila van naselja, na delu puta ili ulice u neposrednoj blizini škole ("Zona škole"), je ograničena do:
11. Trolejbus je prikazan na slici broj:
12. Oznaka prikazana na slici („Parking mesto“) označava:
13. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
14. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
15. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
16. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
17. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
18. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
19. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
20. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
21. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
22. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
23. Neposredno regulisanje saobraćaja na putevima vrše:
24. Svako pojedino vozilo jednoznačno je određeno:
25. U situaciji prikazanoj na slici, kada se vozila u raskrsnici ispred Vas ne kreću:
26. U situaciji prikazanoj na slici:
27. U situaciji prikazanoj na slici:
28. U situaciji prikazanoj na slici:
29. Vozač skupa vozila prikazanog na slici mora se kretati brzinom koja nije veća:
30. Vozač putničkog vozila prikazanog na slici dužan je da se kreće brzinom koja nije veća od:
31. U situaciji prikazanoj na slici:
32. Na putu koji je prekriven snegom preticanje:
33. Na početku prevoja, u situaciji prikazanoj na slici, preticanje:
34. U situaciji prikazanoj na slici izvođenje radnje polukružno okretanje:
35. Vozač je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi: (3 odgovora)
36. Vozač preticanog vozila:
37. Preticanje se vrši sa:
38. Ukoliko je zbog nedovoljne širine puta mimoilaženje onemogućeno: (2 odgovora)
39. Vozač ne sme da vrši polukružno okretanje vozila: (2 odgovora)
40. Kretanje vozila unazad u tunelu:
41. Obilaženje saobraćajnom trakom namenjenom za kretanje vozila iz suprotnog smera, pri čemu se prelazi preko neisprekidane uzdužne linije, je dozvoljeno:
42. U slučaju kada se značenje svetlosnog saobraćajnog znaka razlikuje od značenja oznake na kolovozu vozač je dužan da postupi po:
×