Test B10


1. U situaciji prikazanoj na slici, na putu van naselja, vozaču crvenog vozila preticanje vozila u levoj saobraćajnoj traci:
2. U situaciji prikazanoj na slici, nastavljate kretanje kroz raskrsnicu na propisan način putanjom označenom brojem:
3. U situaciji prikazanoj na slici, vozač belog putničkog vozila koje nailazi iz suprotnog smera:
4. Vozač koji vozi sporo u meri u kojoj ometa normalan saobraćaj dužan je da:
5. Na raskrsnici ili u susretu sa drugim vozilom, vozač je:
6. Vozač je dužan da se po putu kreće:
7. Na putu u naselju sa najmanje dve saobraćajne trake za isti smer, vozač teretnog vozila čija je najveća dozvoljena masa 2.500 kg:
8. Troškove merenja osovinskog opterećenja snosi:
9. Vozilo može biti upućeno na kontrolni tehnički pregled kada:
10. U situaciji prikazanoj na slici
11. Od nastanka saobraćajne nezgode do završetka uviđaja, učesnicima saobraćajne nezgode uzimanje alkoholnih pića, odnosno psihoaktivnih supstanci:
12. Lice kojem je izrečena zaštitna mera, odnosno mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom:
13. Kada se vozač u određenom roku ne podvrgne kontrolnom zdravstvenom pregledu na koji je upućen, nadležni organ će:
14. Vozač ne sme upravljati vozilom na način koji omogućava: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
15. Vozila moraju biti opremljena zimskom opremom u periodu:
16. U oznaci pneumatika 180/60 R 14 82 T oznaka T označava:
17. Od saobraćajnog znaka prikazanog na slici počinјe:
18. Slika prikazuje:
19. Svetlosni znak na vozilu policije, prikazan na slici, označava
20. U situaciji prikazanoj na slici dužni ste da:
21. U situaciji prikazanoj na slici, ivična linija je označena brojem:
22. Oznaka prikazana na slici („Saobraćajna površina za posebne namene“) označava:
23. Dopunska tabla prikazana na slici, postavlјena uz saobraćajni znak „Parkiralište“, označava:
24. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
25. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
26. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
27. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
28. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
29. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
30. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
31. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
32. U situaciji prikazanoj na slici:
33. U situaciji prikazanoj na slici, na autoputu:
34. U situaciji prikazanoj na slici motorno vozilo koje vuče neispravno motorno vozilo:
35. Naizmenično paljenje dva okrugla crvena svetla, na semaforu prikazanom na slici, označava: (Zaokružiti tri tačna odgovora) (3 odgovora)
36. U situaciji prikazanoj na slici:
37. U situaciji prikazanoj na slici propisno je parkirano vozilo označeno brojem:
38. U situaciji prikazanoj na slici, pri polukružnom okretanju:
39. Vozač vozila koje skreće udesno:
40. U situaciji prikazanoj na slici preticanje vozila:
41. U situaciji prikazanoj na slici kretanje vozila unazad:
42. U situaciji prikazanoj na slici kretanje vozila unazad:
×