Test B13


1. Motorno vozilo sa električnim pogonom, najveće trajne nominalne snage 5 kW, najveće konstruktivne brzine 45 km/h i koje ima tri točka asimetrično rasproeđena u odnosu na srednju podužnu ravan vozila, je:
2. Put bez izgrađenog kolovoznog zastora, pa i kada na priklјučku na drugi put ima izgrađen kolovozni zastor je:
3. U situaciji prikazanoj na slici, kada policijski službenik daje svetlosni znak baterijskom lampom koja emituje postojano crveno svetlo mašući upravno na uzdužnu osu puta, dužni ste da:
4. Znak koji daje policijski službenik prikazan na slici označava:
5. Oznaka prikazana na slici, sa br. 1 („Polјa za usmeravanјe saobraćaja“) označava:
6. Dopunska tabla prikazana na slici, postavlјena uz saobraćajni znak „Parkiralište“, označava:
7. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
8. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
9. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
10. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
11. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
12. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
13. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
14. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
15. Saobraćajni znakovi kojima se učesnici u saobraćaju na putu stavljaju do znanja zabrane, ograničenja i obaveze kojih se moraju pridržavati su:
16. U situaciji prikazanoj na slici na motoputu:
17. U situaciji prikazanoj na slici odstojanje između vučnog i vučenog motornog vozila koje se vuče pomoću krute veze:
18. U situaciji prikazanoj na slici zaustavljeno vozilo:
19. U situaciji prikazanoj na slici parkiranje vozila:
20. U situaciji prikazanoj na slici vozilo:
21. U situaciji prikazanoj na slici, ispred raskrsnice zauzeli ste položaj na saobraćajnoj traci tako da:
22. U situaciji prikazanoj na slici:
23. U situaciji prikazanoj na slici preticanje:
24. U situaciji prikazanoj na slici preticanje Vam je dozvoljeno:
25. U situaciji prikazanoj na slici:
26. U situaciji prikazanoj na slici skretanje udesno je dozvoljeno iz saobračajne trake označene brojem:
27. Vozilo koje prati vozilo koje prelazi propisane dimenzije, odnosno vozilo koje sa teretom prekoračuje dozvoljene dimenzije, mora da ima:
28. Vozila sa prvenstvom prolaza:
29. U situaciji prikazanoj na slici postupanje vozača, u pogledu smera kretanja, regulisano je:
30. U situaciji prikazanoj na slici prvenstvo prolaza ima vozilo označeno brojem:
31. Ako se na sredni kolovoza, na kojem se saobraćaj odvija u oba smera, nalazi površina koja nije namenjena za saobraćaj vozila, objekat ili uređaj:
32. Kretanje vozila unazad na nepreglednom delu puta:
33. Na delu puta na kome su postavljeni saobraćajni znakovi o učešću dece u saobraćaju, vozač:
34. Iz saobraćaja će biti isključeno vozilo: (Zaokruži dva tačna odgovora) (2 odgovora)
35. Troškove premeštanja vozila kojim je upravljao vozač koji je isključen iz saobraćaja snosi:
36. Na putu u naselju sa najmanje dve saobraćajne trake za isti smer, vozač:
37. Vozač koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je neko lice zadobilo telesne povrede, odnosno poginulo, ili je nastala velika materijalna šteta dužan je da:
38. Vozač vozila kategorije A, kada upravlja vozilom u saobraćaju na putu:
39. Vozač kome je izdata vozačka dozvola ne upravlja vozilom savesno i na propisan način ukoliko je:
40. U motornom vozilu, odnosno na vozilu i u priključnom vozilu u saobraćaju i na putu, dozvoljeno je prevoziti:
41. Dva sigurnosna trougla moraju postojati u: (2 odgovora)
42. U oznaci pneumatika 180/60 R 14 82 T oznaka 82 označava:
×