Test B16


1. Motorno vozilo, sa električnim pogonom, četiri točka, najveće nominalne snage 120 kW, čija je masa 2.000 kg i koje ima 20 mesta za sedenje uključujući mesto za sedenje vozača, je:
2. Saobraćajne trake, na autoputu, su na slici označene brojevima: Broj potrebnih odgovora: 2 (2 odgovora)
3. Svaki učesnik u saobraćaju dužan je da se ponaša: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
4. U situaciji prikazanoj na slici kada je vozilo policije zaustavlјeno dužni ste da: (Zaokružiti tri tačna odgovora) (3 odgovora)
5. U situaciji prikazanoj na slici radnik izvođača radova daje znak zastavicom koji označava:
6. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
7. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
8. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
9. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
10. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
11. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
12. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
13. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
14. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
15. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
16. Znak opasnosti koji je postavljen na putu van naselja na udaljenosti manjoj od 150 m ili većoj od 250 m ispred opasnog mesta na putu:
17. U situaciji prikazanoj na slici vozač vozila policije:
18. U situaciji prikazanoj na slici na parkiranom vozilu noćna svetla:
19. U situaciji prikazanoj na slici kolona zaustavljenih motornih vozila na putu u naselju:
20. U situaciji prikazanoj na slici zaustavljanje vozila:
21. U situaciji prikazanoj na slici parkiranje:
22. U situaciji prikazanoj na slici vozači vozila:
23. U situaciji prikazanoj na slici, vozaču putničkog vozila koje vuče priključno vozilo, preticanje:
24. U situaciji prikazanoj na slici preticanje:
25. U situaciji prikazanoj na slici brže kretanje vozila u desnoj saobraćajnoj traci:
26. U situaciji prikazanoj na slici:
27. U situaciji prikazanoj na slici, kao vozač vozila koje je zaustavljeno na putu, da bi se bezbedno uključili u saobraćaj, obavezni ste da:
28. U situaciji prikazanoj na slici skretanje ulevo iz saobraćajne trake označene strelicom za skretanje ulevo:
29. U situaciji prikazanoj na slici vozač:
30. Vozač je na javnom putu dužan da uključi sve pokazivače pravca na vozilu: (2 odgovora)
31. Na raskrsnici sa kružnim tokom saobraćaja:
32. Na putu za saobraćaj vozila u oba smera sa najmanje četiri saobraćajne trake, vozač:
33. Kada lica koja ulaze, odnosno izlaze iz tramvaja zaustavljenog na stajalištu, moraju da pređu preko saobraćajne trake, vozač vozila koji se kreće tom saobraćajnom trakom iza tramvaja:
34. U slučaju kada znaci koje daje ovlašćeno lice odstupaju od značenja svetlosnog saobraćajnog znaka vozač je dužan da postupi po:
35. Ako se vozilo kreće na putu na kojem kretanje tog vozila nije dozvoljeno:
36. Policijski službenik će privremeno isključiti iz saobraćaja vozača koji: (2 odgovora)
37. U situaciji prikazanoj na slici, na putu u naselju,prolaženje sa desne strane vozila koje se kreće ispred Vas levom saobraćajnom trakom:
38. Kandidat za vozača tokom praktične obuke i polaganja praktičnog ispita:
39. Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorije sme da upravlja u saobraćaju na putu: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
40. Saobraćajni znak prikazan na slici označava:
41. Postojanje rezervnog točka u vozilu
42. U oznaci pneumatika 195/65 R 16 89 H konstrukcija je iskazana kodom:
×