Test B17


1. Motorno vozilo namenjeno za vršenje rada, koje ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin, četiri točka, najveću efektivnu snagu 20 kW, čija je masa 580 kg i najveću konstruktivnu brzinu kretanja 50 km/h, je:
2. Saobraćajna traka je na slici označena brojevima: Broj potrebnih odgovora: 2 (2 odgovora)
3. Ako je bar jedan učesnik ili lice koje je pretrpelo materijalnu štetu, u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je nastala manјa materijalna šteta, zahtevao vršenјe uviđaja ostali učesnici:
4. Svetlosni znak na vozilu policije koje predstavlјa vozilo s prvenstvom prolaza, ispisan na displeju u vidu promenlјive poruke, znači za vozača vozila koje se nalazi neposredno iza policijskog vozila koje daje ovaj svetlosni znak:
5. U situaciji prikazanoj na slici radnik izvođača radova daje znak zastavicom koji označava:
6. Uklјučena uspravna ili kosa crta, odnosno nјihova kombinacija, na uređajima za davanјe svetala za regulisanјe kretanјa tramvaja označava:
7. Oznaka prikazana na slici („Strelica“) služi za:
8. Dopunska tabla prikazana na slici, postavlјena uz saobraćajni znak, označava:
9. Dopunska tabla prikazana na slici, postavlјena uz saobraćajni znak „Parkiralište”, označava:
10. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
11. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
12. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
13. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
14. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
15. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
16. Znak opasnosti koji je na putu u naselju na udaljenosti manjoj od 150 m ispred opasnog mesta:
17. U situaciji prikazanoj na slici prvenstvo prolaza ima vozilo označeno brojem:
18. U situaciji prikazanoj na slici na parkiranom vozilu noćna svetla:
19. U situaciji prikazanoj na slici kolona zaustavljenih motornih vozila na putu u naselju:
20. U situaciji prikazanoj na slici zaustavljanje vozila:
21. U situaciji prikazanoj na slici parkiranje:
22. U situaciji prikazanoj na slici možete:
23. U situaciji prikazanoj na slici, vozaču putničkog vozila, preticanje:
24. U situaciji prikazanoj na slici preticanje:
25. U situaciji prikazanoj na slici brže kretanje vozila u levoj saobraćajnoj traci:
26. Na mostu, u situaciji prikazanoj na slici:
27. U situaciji prikazanoj na slici vozač, koji se uključuje u saobraćaj iz garaže na nepreglednom mestu, dužan je da:
28. U situaciji prikazanoj na slici postupanje vozača vozila regulisano je:
29. Na raskrsnici prikazanoj na slici postupanje vozača regulisano je:
30. U situaciji prikazanoj na slici preticanje:
31. Neposredno ispred raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja:
32. U slučaju zastoja saobraćaja na putu gde sdu kolovozne trake fizički odvojene, vozači čija vozila se ne nalaze u krajnjoj levoj saobraćajnoj traci dužni su da:
33. Vozač vozila za organizovani prevoz dece koje je zaustavljeno radi njihovog ulaska, odnosno izlaska, mora:
34. Kada je na putu sa po jednom saobraćajnom trakom po smeru, zaustavljeno vozilo za organizovan prevoz dece, radi njihovog ulaska i izlaska, vozači ostalih vozila koja se kreću tim putem:
35. U slučaju kada znaci koje daje ovlašćeno lice odstupaju od značenja saobraćajnog znaka vozač je dužan da postupi po:
36. Ako vozač vozila ne postupi po naredbi da upotrebi zimsku opremu, odnosno lance za sneg:
37. Iz saobraćaja će biti isključeno vozilo kod koga: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
38. U situaciji prikazanoj na slici:
39. Kontrolom zdravstvenom pregledu mora se podvrgnuti vozač:
40. Korišćenje vozačke dozvole čiji je nestanak vozač prijavio nadležnom organu:
41. Postojanje rezervnog točka u motornom vozilu:
42. U oznaci pneumatika 180/60 R 14 82 T oznaka 60 označava:
×