Test B-117


1. Motorno vozilo namenjeno za vršenje rada, koje ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin, četiri točka, najveću efektivnu snagu 20 kW, čija je masa 580 kg i najveću konstruktivnu brzinu kretanja 50 km/h, je:
2. Saobraćajna traka je na slici označena brojevima: Broj potrebnih odgovora: 2 (2 odgovora)
3. Ako je bar jedan učesnik ili lice koje je pretrpelo materijalnu štetu, u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je nastala manјa materijalna šteta, zahtevao vršenјe uviđaja ostali učesnici:
4. Svetlosni znak na vozilu policije koje predstavlјa vozilo s prvenstvom prolaza, ispisan na displeju u vidu promenlјive poruke, znači za vozača vozila koje se nalazi neposredno iza policijskog vozila koje daje ovaj svetlosni znak:
5. U situaciji prikazanoj na slici radnik izvođača radova daje znak zastavicom koji označava:
6. Uklјučena uspravna ili kosa crta, odnosno nјihova kombinacija, na uređajima za davanјe svetala za regulisanјe kretanјa tramvaja označava:
7. Oznaka prikazana na slici („Strelica“) služi za:
8. Dopunska tabla prikazana na slici, postavlјena uz saobraćajni znak, označava:
9. Dopunska tabla prikazana na slici, postavlјena uz saobraćajni znak „Parkiralište”, označava:
10. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
11. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
12. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
13. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
14. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
15. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
16. Znak opasnosti koji je na putu u naselju na udaljenosti manjoj od 150 m ispred opasnog mesta:
17. U situaciji prikazanoj na slici prvenstvo prolaza ima vozilo označeno brojem:
18. U situaciji prikazanoj na slici na parkiranom vozilu noćna svetla:
19. U situaciji prikazanoj na slici kolona zaustavljenih motornih vozila na putu u naselju:
20. U situaciji prikazanoj na slici zaustavljanje vozila:
21. U situaciji prikazanoj na slici parkiranje:
22. U situaciji prikazanoj na slici možete:
23. U situaciji prikazanoj na slici, vozaču putničkog vozila, preticanje:
24. U situaciji prikazanoj na slici preticanje:
25. U situaciji prikazanoj na slici brže kretanje vozila u levoj saobraćajnoj traci:
26. Na mostu, u situaciji prikazanoj na slici:
27. U situaciji prikazanoj na slici vozač, koji se uključuje u saobraćaj iz garaže na nepreglednom mestu, dužan je da:
28. U situaciji prikazanoj na slici postupanje vozača vozila regulisano je:
29. Na raskrsnici prikazanoj na slici postupanje vozača regulisano je:
30. U situaciji prikazanoj na slici preticanje:
31. Neposredno ispred raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja:
32. U slučaju zastoja saobraćaja na putu gde sdu kolovozne trake fizički odvojene, vozači čija vozila se ne nalaze u krajnjoj levoj saobraćajnoj traci dužni su da:
33. Vozač vozila za organizovani prevoz dece koje je zaustavljeno radi njihovog ulaska, odnosno izlaska, mora:
34. Kada je na putu sa po jednom saobraćajnom trakom po smeru, zaustavljeno vozilo za organizovan prevoz dece, radi njihovog ulaska i izlaska, vozači ostalih vozila koja se kreću tim putem:
35. U slučaju kada znaci koje daje ovlašćeno lice odstupaju od značenja saobraćajnog znaka vozač je dužan da postupi po:
36. Ako vozač vozila ne postupi po naredbi da upotrebi zimsku opremu, odnosno lance za sneg:
37. Iz saobraćaja će biti isključeno vozilo kod koga: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
38. U situaciji prikazanoj na slici:
39. Kontrolom zdravstvenom pregledu mora se podvrgnuti vozač:
40. Korišćenje vozačke dozvole čiji je nestanak vozač prijavio nadležnom organu:
41. Postojanje rezervnog točka u motornom vozilu:
42. U oznaci pneumatika 180/60 R 14 82 T oznaka 60 označava:
×