Test B18


1. Motorno vozilo namenjeno za vršenje rada, koje ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom koji nije na benzin, četiri točka, najveću efektivnu snagu 120 kW, čija je masa 1.500 kg i najveću konstruktivnu brzinu kretanja 50 km/h, je:
2. Trotoar je na slici označen brojevima: Broj potrebnih odgovora: 2 (2 odgovora)
3. Svetlosni znak - crveno i plavo trepćuće svetlo koja se naizmenično pale na vozilu pod pratnјom, za vozača koji susretne ta vozila, odnosno koga sustignu ta vozila, znači obavezu da:
4. U situaciji prikazanoj na slici znak koji daje uređaj za davanјe svetala za regulisanјe kretanјa tramvaja označava:
5. Na kolovozu pored pešačkog prelaza koji se nalazi u zoni škole izvodi se natpis:
6. U situaciji prikazanoj na slici uzdužna linija koja se koristi za najavlјivanјe blizine neisprekidane linije je označena brojem:
7. Uzdužna linija koja razdvaja kolovoz na kolovozne trake, odnosno na saobraćajne trake, je:
8. Dopunska tabla, postavlјena uz znak „Parkiralište”, prikazana na slici označava:
9. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
10. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
11. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
12. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
13. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
14. Izričita naredba data saobraćajnim znakom na slici važi:
15. Saobraćajni znak prikazan na slici označava:
16. U situaciji prikazanoj na slici vozilo policije:
17. U situaciji prikazanoj na slici:
18. U situaciji prikazanoj na slici kolona zaustavljenih motornih vozila na putu van naselja:
19. U situaciji prikazanoj na slici zaustavljanje vozila:
20. U situaciji prikazanoj na slici parkiranje:
21. U situaciji prikazanoj na slici, ispred raskrsnice zauzeli ste položajna saobraćajnoj traci tako da:
22. U situaciji prikazanoj na slici, vozaču putničkog vozila, preticanje:
23. U situaciji prikazanoj na slici, vozaču crvenog putničkog vozila preticanje u tunelu:
24. Na podvožnajku, u situaciji prikazanoj na slici:
25. U situaciji prikazanoj na slici:
26. U situaciji prikazanoj na slici, na putu u naselju, prolaženje sa desne strane vozila koje se kreće ispred Vas levom saobraćajnom trakom:
27. U situaciji prikazanoj na slici vozač mopeda, odnosno motocikla, koji se uključuje u saobraćaj iz iz garaže na nepreglednom mestu, dužan je da:
28. U situaciji prikazanoj na slici postupanje vozača vozila regulisano je:
29. U situaciji prikazanoj na slici postupanje vozača vozila regulisano je:
30. Vozač ne sme da zaustavi ili parkira vozilo: (2 odgovora)
31. Prilikom izvođenja radnje preticanja vozač koji pretiče dužan je da:
32. Postavljanje sredstava ili materija kojima se ometa ili onemogućava očitavanje registarske oznake neposrednim opažanjem ili pomoću uređaja namenjenih za otkrivanje i dokumentovanje prekršaja, je:
33. Vozač vozila koje se kreće na putu u naselju saobraćajnom trakom, u koju se autobus propisno uključuje u saobraćaju sa stajališta:
34. Vozač je dužan da vozilo drži na takvom odstojanju i rastojanju od drugih vozila, odnosno učesnika u saobraćaju tako da: (2 odgovora)
35. Ako se vozač vozila kreće po putu na kojem je obavezna upotreba zimske opreme, odnosnom lanaca za sneg, a iste ne upotrebljava i time ugrožava ili može ugroziti nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja:
36. Vozač koji odbije da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola i/ili drugih psihoaktivnih supstanci će biti :
37. U situaciji prikazanoj na slici :
38. Boja oznake kojima se obeležavaju mesta za određene namene (autobuska stajališta, taksi vozila, policija i dr.) je:
39. Vozači koji upravljaju motornim vozilom, odnosno skupom vozila kojima se obavlja javni prevoz, moraju se podvrgavati zdravstvenom pregledu radi utvrđivanja psihovizičke sposobnosti za vozača:
40. Medjunarodna vozačka dozvola izdata u Republici Srbiji:
41. Rezervni točak:
42. U oznaci pneumatika 180/60 R 14 82 T oznaka 180 označava:
×