Test B19


1. Motorno vozilo, sa električnim pogonom, namenjeno za vršenje rada, najveće nominalne snage 120 kW, čija je masa 1.500 kg i najveću konstruktivnu brzinu kretanja 50 km/h, je:
2. Svetlosni znak - jedno trepćuće ili rotaciono svetlo plave boje na vozilu sa prvenstvom prolaza koje stoji na kolovozu, znači obavezu za vozače drugih vozila da: (Zaokružiti tri tačna odgovora) (3 odgovora)
3. Semafori prikazani na slici namenјeni su za:
4. Znak koji daje uređaj za davanјe svetala za regulisanјe kretanјa tramvaja, prikazan na slici, označava:
5. Svetlosni saobraćajni znak u obliku zelene strelice (uslovni znak), koji je dodat semaforu sa trobojnim svetlima, na kojem je uklјučeno crveno ili žuto svetlo, ima značenјe:
6. Oznakama na kolovozu se: (Zaokružiti 3 tačna odgovora) (3 odgovora)
7. Dopunska tabla prikazana na slici, postavlјena uz saobraćajni znak „Ograničenјe brzine“, označava:
8. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
9. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
10. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
11. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
12. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
13. Izričita naredba data znakom izričitih naredbi postavljenom na putu važi:
14. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
15. U situaciji prikazanoj na slici:
16. U situaciji prikazanoj na slici, vozač putničkog vozila dužan je da:
17. U situaciji prikazanoj na slici kolona zaustavljenih motornih vozila na putu van naselja:
18. U situaciji prikazanoj na slici (trg):
19. U situaciji prikazanoj na slici:
20. U situaciji kada se krećete putem sa prvenstvom prolaza, a vozila u raskrsnici ispred Vas se ne kreću:
21. U situaciji prikazanoj na slici:
22. U situaciji prikazanoj na slici, preticanje vozila koje se zaustavlja radi propuštanja pešaka:
23. U situaciji prikazanoj na slici vozač vozila koje se pretiče:
24. U situaciji prikazanoj na slici polukružno okretanje skupa vozila:
25. U situaciji prikazanoj na slici krećete se na:
26. U situaciji prikazanoj na slici:
27. U situaciji prikazanoj na slici postupanje vozača vozila regulisano je:
28. Vozač koji na putu susretne ili ga sustigne vozilo, odnosno vozila pod pratnjom, dužan je da: (2 odgovora)
29. Obilaženje saobraćajnom trakom namenjenom za kretanje vozila iz suprotnog smera, pri čemu se prelazi preko neisprekidane uzdužne linije, je dozvoljeno:
30. U slučaju zastoja saobraćaja na putu sa fizički odvojenim kolovoznim trakama, vozači su dužni uvek dužni da zauzimanjem položaja uz desnu, odnosno levu ivicu saobraćajne trake, ostave slobodan prostor namenjen da u slučaju potrebe omoguće prolaz:
31. Ugrađene sigurnosne pojaseve u vozilu: (zaokružiti tri tačna odgovora) (3 odgovora)
32. Uređaj, odnosno sredstvo, kojim se može otkrivati ili ometati rad uređaja za merenje brzine kretanja vozila:
33. Predmet odnosno materiju koja se nalazi na putu i koja potiče sa vozila kojim vozač upravlja, vozač je dužan da:
34. Ako je razlog za isključenje vozila nastao na delu puta gde će ono ometati, odnosno ugrožavati bezbednost saobraćaja:
35. Policijski službenik može premestiti, odnosno naložiti da se premesti:
36. Policijski službenik će privremeno isključiti iz saobraćaja vozača koji: (2 odgovora)
37. Vozaču koji ne propusti vozilo koje se kreće na koji ulazi nakon što prođe dodatni svetlosni saobraćajni znak u obliku zelene strelice (uslovni znak), zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom:
38. Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorije BE sme da upravlja u saobraćaju na putu skupovima vozila koji čine vučno vozilo koje: pripada kategoriji V i priključno vozilo čija: (Zaokružiti dva tačna odgovora)
39. Zdravstvenom pregledu radi utvrđivanja psihofizičke sposobnosti moraju se u određenom roku podvrgavati: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
40. Lice sa probnom vozačkom dozvolom može upravljati motonim vozilom:
41. Prenosni aparat za gašenje početnih požara, u putničkim vozilima, je obavezan:
42. Uže ili polugu za vuču moraju imati:
×