Test B21


1. Priključno vozilo za traktor je prikazano na slici broj:
2. Svetlosni znak - dva trepćuća ili rotaciona svetla plave boje na vozilu sa prvenstvom prolaza, koje se kreće po putu, znači obavezu vozača da: (Zaokružiti tri tačna odgovora) (3 odgovora)
3. Svetlosni saobraćajni znak − žuta trepćuća strelica prikazan na slici označava:
4. Na semaforima sa trobojnim svetlima kojima se reguliše kretanјe vozila, kada se svetla postavlјaju po vertikalnoj osi, jedno ispod drugog, nјihov raspored je:
5. Natpis prikazan na slici („saobraćajni znak“) označava:
6. Oznaku prikazanu na slici vozač može obići:
7. Dopunska tabla prikazana na slici, postavlјena uz saobraćajni znak „Parkiralište“, označava:
8. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
9. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
10. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
11. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
12. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
13. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
14. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
15. U situaciji prikazanoj na slici:
16. U situaciji prikazanoj na slici dužni ste:
17. U situaciji prikazanoj na slici na propisan način vuče priključna vozila:
18. U situaciji prikazanoj na slici:
19. U situaciji prikazanoj na slici zaustavljanje vozila:
20. U situaciji prikazanoj na slici, kada se vozila ispred njega kreću, vozač crvenog vozila koji zadržava pravac kretanja:
21. U situaciji prikazanoj na slici obilaženje vozila koje se zaustavilo radi propištanja pešaka:
22. U situaciji prikazanoj na slici preticanje:
23. U situaciji prikazanoj na slici vozač vozila koje se pretiče:
24. U situaciji prikazanoj na slici, vozač vozila koje Vam dolazi u susret dužan je da:
25. U situaciji prikazanoj na slici postupanje vozača vozila regulisano je: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
26. Pre nego što napusti parkirano vozilo vozač mora da: (2 odgovora)
27. Vozač ne sme da zaustavi ili parkira vozilo na delu puta gde bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do prepreke na putu bila manja od:
28. Vozač koji je vozilo zaustavio na šinama, zbog neispravnosti, dužan je da:
29. Vozač sme vozilom da vrši preticanje: (2 odgovora)
30. Na putu za saobraćaj u oba smera, sa fizički odvojenim kolovoznim trakama vozač:
31. Svetloodbojni prsluk se mora nalaziti u: (2 odgovora)
32. Bezbedna podešenost naslona za glavu podrazumeva da: (2 odgovora)
33. Vozač je dužan da obrati pažnju na pešake koji: (2 odgovora)
34. Vozilo propisno parkirano na parking mestu:
35. Isključenje vozila iz saobraćaja traje:
36. Policijski službenik će privremeno isključiti iz saobraćaja vozača koji: (2 odgovora)
37. Na autoputu sa tri ili više saobraćajnih traka, namenjenih za saobraćaj vozila u jednom smeru, dve saobraćajne trake koje se prostiru uz desnu ivicu kolovoza moraju da koriste vozači:
38. Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima i kada im je pridodato priključno vozilo:
39. Da li vozač mora dati ovlašćenom licu na uvid vozačku dozvolu, odnosno probnu vozačku dozvolu, pri kontroli u saobraćaju na putu?
40. Vozilo koje sa teretom premašuje najveću dozvoljenu širinu propisanu tehničkim normativima za tu vrstu vozila, može da učestvuje u saobraćaju na putu:
41. Obnovljeni pneumatici moraju na bočnoj stranici imati: (2 odgovora)
42. Prenosni aparat za gašenje početnih požara, sa važećim dokazom o ispravnosti u skladu sa preporukom proizvođača:
×