Test B22


1. Priključak za izvođenje radova je prikazan na slici broj:
2. Oznaka prikazana na slici služi za označavanјe:
3. Vozač koji je probnu vozačku dozvolu stekao sa navršenih 18 godina života za vreme upravlјanјa motornim vozilom:
4. Vozač koji čuje zvučni znak pištalјkom koji se sastoji od više uzastopnih kratkih zvižduka koji su dati od strane policijskog službenika, dužan je da:
5. U situaciji prikazanoj na slici, uređaji kojima se zabranјuje i sprečava prelazak vozila su:
6. Svetlosni saobraćajni znak - žuto svetlo koji daje semafor ima značenјe:
7. Svetlosni saobraćajni znak prikazan na slici, označava:
8. Svetlosni saobraćajni znak - trepćuće zeleno svetlo sa simbolom jedne ili više strelica, koje daje semafor, ima značenјe:
9. Dopunska tabla prikazana na slici označava:
10. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
11. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
12. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
13. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
14. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
15. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
16. Saobraćajni znakovi se postavljaju: (Zaokruži dva tačna odgovora) (2 odgovora)
17. U situaciji prikazanoj na slici vozilo policije se:
18. U situaciji prikazanoj na slici:
19. U situaciji prikazanoj na slici na parkiranom vozilu noćna svetla:
20. U situaciji prikazanoj na slici:
21. U situaciji prikazanoj na slici parkiranje vozila:
22. U situaciji prikazanoj na slici vozač vozila označenog brojem 2, na putu van naselja, ukoliko nastavlja preticanje:
23. U situaciji prikazanoj na slici obilaženje površine na kojoj se saobraćaj ne odvija zbog radova na putu je dozvoljeno:
24. U situaciji prikazanoj na slici, preticanje kolone:
25. U situaciji prikazanoj na slici vozač teretnog vozila koje se pretiče:
26. U situaciji prikazanoj na slici:
27. U situaciji prikazanoj na slici skretanje ulevo je dozvoljeno iz saobraćajne trake označene brojem:
28. U situaciji prikazanoj na slici:
29. U situaciji prikazanoj na slici krećete se na:
30. U situaciji prikazanoj na slici postupanje vozača vozila regulisano je:
31. Vozač je dužan da nosi svetloodbojni prsluk kada se nalazi na kolovozu, van svog vozila:
32. Na parking mestu koje je dopunskom tablom saobraćajnog znaka ili oznakom na kolovozu, označeno kao mesto rezervisano za vozila određenih korisnika, dozvoljeno je parkiranje ili zaustavljanje:
33. Vozač ne sme vozilom da vrši preticanje ili obilaženje: (2 odgovora)
34. Svetloodbojni prsluk se mora nalaziti u: (zaokružiti tri tačna odgovora) (3 odgovora)
35. Vanredni tehnički pregled vozila, koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti utvrđene na kontrolnom tehničkom pregledu, se obavlja:
36. Vozač vozila koje je upućeno na kontrolni tehnički pregled dužan je da:
37. Policijski službenik može premestiti, odnosno naložiti da se premesti:
38. Vozilo sa prvenstvom prolaza:
39. Motorno vozilo čija je najveća konstruktivna brzina 50 km/h i koje ima tri točka asimetrično raspoređena u odnosu na srednju podužnu ravan vozila i motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin čija je najveća efektivna snaga 4 kW, je:
40. Vanredni prevoz se mora obaviti u skladu sa:
41. Upotreba obnovljenih ("proktektiranih") pneumatika:
42. Rezervni točak mora postojati:
×