Test B24


1. U situaciji prikazanoj na slici:
2. U situaciji prikazanoj na slici, kada na raskrsnici skrećete udesno:
3. U situaciji prikazanoj na slici prednost ima:
4. U situaciji prikazanoj na slici:
5. U situaciji prikazanoj na slici postupanje vozača vozila regulisano je:
6. Uređaji za davanje posebnih zvučnih i svetlosnih znakova vozila sa prvenstvom prolaza mogu se upotrebljivati samo:
7. Vozač ne sme vozilom da vrši preticanje ili obilaženje: (2 odgovora)
8. Na putu sa više saobraćajnih traka za kretanje u istom smeru, vozač koji se kreće slobodnom saobraćajnom trakom pored saobraćajne trake u kojoj je onemogućen saobraćaj:
9. U motornom vozilu na prednjem sedištu može da se prevozi dete: (2 odgovora)
10. Vanredni tehnički pregled vozila, koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti utvrđene na kontrolnom tehničkom pregledu, se:
11. Nadležnom organu za prekršaje biće doveden vozač: (2 odgovora)
12. Kretanje po putu vozila, odnosno skupa vozila, je vanredni prevoz ako ukupna masa vozila, odnosno skupa vozila, prelazi
13. Kretanje po putu vozila, odnosno skupa vozila, koja ne ispunjavaju uslove u pogledu osovinskog opterećenja je:
14. Najmanje dozvoljena dubina "šare" gazećeg sloja pneumatika putničkog vozila, kada ne postoji TWI oznaka, iznosi:
15. Postojanje uređaja za obezbeđenje vozila od neovlašćene upotrebe je obavezno:
16. Saobraćajna traka je na slici označena brojevima: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
17. Parking mesto je na slici označeno brojem:
18. Tramvajska baštica je na slici označena brojem:
19. Oznaka prikazana na slici služi za označavanјe:
20. Vozaču kojem je odlukom nadležnog organa zabranјeno upravlјanјe motornim vozilom:
21. Jedan duži zvižduk pištalјkom koji je dat od strane policijskog službenika znači:
22. U situaciji prikazanoj na slici, kretanјe možete nastaviti:
23. U situaciji prikazanoj na slici, svetlosni saobraćajni znakovi dozvolјavaju kretanјe:
24. Oznaka prikazana na slici označava:
25. Oznaka prikazana na slici („Polјa za usmeravanјe saobraćaja“) označava:
26. Razdelna udvojena kombinovana linija daje mogućnost prelaska preko te linije ili kretanјa po nјoj:
27. Dopunska tabla prikazana na slici, postavlјena uz saobraćajni znak „Parkiralište“, označava:
28. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
29. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
30. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
31. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
32. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
33. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
34. U situaciji prikazanoj na slici vozač vozila:
35. U situaciji prikazanoj na slici dužni ste da:
36. U situaciji prikazanoj na slici, na raskrsnici na kojoj saobraćaj reguliše policijski službenik, dužni ste da:
37. U situaciji prikazanoj na slici parkiranje vozila:
38. U situaciji prikazanoj na slici vozilo:
39. U situaciji prikazanoj na slici na ulasku u nepreglednu krivinu:
40. Vozač teretnog vozila prikazanog na slici, dužan je da se kreće brzinom koja nije veća od:
41. U situaciji prikazanoj na slici vozaču označenog putničkog vozila preticanje teretnog vozila:
42. U situaciji prikazanoj na slici vozaču vozila označenog brojem 3preticanje vozila označenog brojem 2:
×