Test B25


1. U situaciji prikazanoj na slici, tramvajskom bašticom se propisno kreće vozilo označeno brojem:
2. U situaciji prikazanoj na slici postupanje vozača vozila regulisano je:
3. Vozila sa prvenstvom prolaza imaju prvenstvo prolaza u odnosu na sva druga vozila, osim u odnosu na vozila pod pratnjom, na raskrsnicama na kojima je saobraćaj regulisan: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
4. U situaciji prikazanoj na slici dužni ste da postupite po:
5. Na autoputu van naselja, vozač skupa vozila koje čine teretno i priključno vozilo, dužan je da se kreće brznom koja nije veća od:
6. U motornom vozilu na prednjem sedištu dete do tri godine može da se prevozi u bezbednosnom sedištu-korpi, koja je:
7. Vozaču vozila koje je isključeno iz saobraćaja:
8. Kontrolni tehnički pregled vozila:
9. Svetlosni saobraćajni znak u obliku zelene strelice (uslovni znak), koji je dodat semaforu sa trobojnim svetlima, na kojem je uključeno crveno ili žuto svetlo, ima značenje:
10. Kretanje po putu vozila, odnosno skupa vozila, koja ne ispunjavaju uslove u pogledu najveće dozvoljene ukupne mase je:
11. Tabla za označavanje tereta koji na teretnom ili priključnom vozilu prelazi najistureniju tačku na zadnjoj strani vozila je označena brojem:
12. Dubina gazećeg sloja pneumatika na motopedima, motociklima, triciklima, četvorociklima i putničkim vozilima mora biti:
13. Postojanje priključaka za vuču vozila u slučaju neispravnosti, koji omogućava spajanje užeta, odnosno poluge za vuču, je obaezno:
14. Tramvajska baštica je na slici označena brojem:
15. Pešački prelaz je na slici označen brojem:
16. Raskrsnica je:
17. Vozaču koji je isklјučen iz saobraćaja:
18. Policijski službenik propisani znak kojim se naređuje smanјenјe brzine kretanјa:
19. U saobraćaju na putu nije dozvoljeno da se vozilo optereti: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (3 odgovora)
20. Svetlosni saobraćajni znak prikazan na slici ima značenјe:
21. Da li su oznake na kolovozu i trotoaru saobraćajni znakovi?
22. Dopunska tabla prikazana na slici označava:
23. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
24. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
25. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
26. U cilju pružanja učesnicima u saobraćaju prethodnih obaveštenja, obaveštenja o prestrojavanju, obaveštenja o skretanju, potvrdnih obaveštenja o pravcu kretanja, kao i označavanja objekata, terena, ulica ili delova puta na koje se odnose, postavljaju se:
27. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
28. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
29. Saobraćajni znak prikazan na slici:
30. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
31. U situaciji prikazanoj na slici preticanje koje vrši vozilo policije:
32. U situaciji prikazanoj na slici:
33. U situaciji prikazanoj na slici, na raskrsnici na kojoj saobraćaj reguliše policijski službenik:
34. U situaciji prikazanoj na slici:
35. U situaciji prikazanoj na slici vozilo:
36. U situaciji prikazanoj na slici:
37. U situaciji prikazanoj na slici:
38. U situaciji prikazanoj na slici preticanje:
39. U situaciji prikazanoj na slici:
40. U situaciji prikazanoj na slici mimoilaženje ćete izvršiti sa:
41. U situaciji prikazanoj na slici vozilo se propisno kreće unazad putanjom:
42. U situaciji prikazanoj na slici, tramvajskom bašticom se propisno kreće vozilo označeno brojem:
×