Test B26


1. U situaciji prikazanoj na slici, na delu puta koji je saobraćajnim znakom označen kao opasan uspon, odnosno kao opasna nizbrdica, na kome je mimoilaženje vozila nemoguće zbogsuženja puta sa obe strane:
2. Vozilo označeno brojem 2 koje nakon skretanja ulevo nastavlja kretanje pravo, u situaciji prikazanoj na slici, propisno se kreće:
3. Postupanje vozača vozila koji Vam dolazi u susret saobraćajnom trakom kojom se krećete, predstavlja:
4. U situaciji prikazanoj na slici:
5. Na vozila pod pratnjom, pod uslovom da ne ugrožavaju bezbednost drugih učesnika u saobraćaju, se ne primenjuju odredbe Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima o: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
6. U situaciji prikazanoj na slici postupanje vozača vozila regulisano je:
7. Na putu van naselja koji nije autoput ni motoput, vozač ne sme vozilom da se kreće brzinom većom od:
8. Kada se u vozilu bez bezbednosnog sedišta-korpe prevozi dete starije od tri godine:
9. Vozaču vozila koje je isključeno iz saobraćaja će biti vraćene oduzete registarske tablice:
10. Iz saobraćaja će biti isključeno vozilo: (Zaokruži dva tačna odgovora) (2 odgovora)
11. Oznaka na kolovozu označena na slici služi za:
12. Kretanje po putu vozila, odnosno skupa vozila, koja ne ispunjavaju uslove u pogledu dimenzija (dužina, širina i visina) je:
13. Oznaka na pneumatiku TWI označava:
14. Teretna vozila koja su prvi put proizvedena, odnosno registrovani nakon 1. marta 2012. godine:
15. Deo puta, ulice ili deo naselja po kome je dozvoljen isključivo saobraćaj pešaka je:
16. Pešački prelaz na slici je označen brojem:
17. Saobraćajna traka za uklјučivanјe je na slici označena brojem:
18. Saobraćajne trake na slici su označene brojevima:
19. Da li vozač ima obavezu da prijavi promenu prebivališta nadležnom organu?
20. U situaciji prikazanoj na slici:
21. Svetlosni saobraćajni znak - trepćuće žuto svetlo, sa simbolom jedne ili više strelica, koje daje semafor, ima značenјe:
22. Svetlosni saobraćajni znak - zeleno svetlo sa simbolom jedne ili više strelica, koje daje semafor, ima značenјe:
23. Dopunska tabla prikazana na slici, postavlјena uz saobraćajni znak, označava:
24. Dopunska tabla prikazana na slici, postavljena uz saobraćajni znak "Parkiralište" označava:
25. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
26. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
27. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
28. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
29. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
30. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
31. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
32. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
33. U situaciji prikazanoj na slici prvenstvo prolaza ima vozilo označeno brojem:
34. U situaciji prikazanoj na slici:
35. U situaciji prikazanoj na slici, na motoputu, na propisan način vuče priključna vozila:
36. U situaciji prikazanoj na slici:
37. U situaciji prikazanoj na slici, na stajalištu vozila javnog gradskog prevoza :
38. U situaciji prikazanoj na slici:
39. U situaciji prikazanoj na slici:
40. U situaciji prikazanoj na slici preticanje vozila ispred Vas:
41. U situaciji prikazanoj na slici:
42. U situaciji prikazanoj na slici, na nepreglednom delu puta kretanje vozilom unazad:
×