Test B27


1. U situaciji prikazanoj na slici, ako se vozač žutog vozila uverio da može izvršiti preticanje bez ugrožavanja i ometanja saobraćaja iz suprotnog smera, odnosno da može bez ometanja ući između svih vozila koje pretiče, dozvoljeno mu je preticanje::
2. U situaciji prikazanoj na slici kada je vozilo koje Vam dolazi u susret stupilo na suženi deo kolovoza usled čega je mimoilaženje nemoguće:
3. U situaciji prikazanoj na slici pravilno se kreće vozilo označeno brojem:
4. Vozač je dužan da obrati posebnu pažnju na pešake označene brojem: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
5. Na vozila sa prvenstvom prolaza, pod uslovom da ne ugrožavaju bezbednost drugih učesnika u saobraćaju, ne primenjuju se odredbe zakona o: (2 odgovora)
6. Vozilo pod pratnjom može davati posebne svetlosne znake bez sirene, ako su istovremeno ispunjeni sledeći uslovi: (2 odgovora)
7. U situaciji prikazanoj na slici postupanje vozača, u pogledu propuštanja učesnika u saobraćaju na raskrsnici, regulisano je:
8. Na motoputu:
9. Vozač sme naglo da menja način vožnje:
10. Ako se iza vozila ili grupe vozila, zbog spore vožnje stvorila kolona vozila:
11. Uređaji za regulisanje kretanja tramvaja: (2 odgovora)
12. Na motornom vozilu za vreme vožnje noću u saobraćaju na putu, vozač je dužan da umesto dugih svetala upotrebljava kratka: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
13. Vanredni prevoz se obavlja na osnovu dozvole koju izdaje:
14. Oznaka na pneumatiku TWI označava:
15. Teretna vozila:
16. Kada je u pešačkoj zoni dozvoljeno kretanje određenih vozila ona se moraju kretati brzinom:
17. Biciklistička staza na slici je označena brojem:
18. Saobraćajna traka je na slici označena brojevima: Broj potrebnih odgovora: 2 (2 odgovora)
19. Rastojanјe između vozila prikazanih na slici je označeno brojem:
20. Za vreme upravlјanјa motornim vozilom, odnosno skupom vozila, vozač kod sebe:
21. Znak policijskog službenika - horizontalno predručena ruka savijena u laktu, sa otvorenom šakom i kružno kretanјe podlaktice i šake, prikazan na slici, označava da:
22. U situaciji prikazanoj na slici, uređaji kojima se zabranјuje i sprečava prelazak vozila su:
23. Svetlosni saobraćajni znak - žuto svetlo sa simbolom jedne ili više strelica, koje daje semafor, ima značenјe:
24. Svetlosni saobraćajni znak prikazan na slici označava da Vam je:
25. Dopunska tabla prikazana na slici označava:
26. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
27. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
28. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
29. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
30. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
31. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
32. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
33. Za vreme upravljanja vozilom u saobraćaju na putu, vozači su dužni da: (zaokruzi dva tacna odgovora) (2 odgovora)
34. U situaciji prikazanoj na slici prvenstvo prolaza ima vozilo označeno brojem:
35. U situaciji prikazanoj na slici:
36. U situaciji prikazanoj na slici, na autoputu, vučenje neispravnog vozila na propisan način vrši:
37. U situaciji prikazanoj na slici:
38. U situaciji prikazanoj na slici:
39. U situaciji prikazanoj na slici vozač iz čijeg vozila izlaze putnici:
40. U situaciji prikazanoj na slici:
41. U situaciji prikazanoj na slici preticanje teretnog vozila:
42. U situaciji prikazanoj na slici kretanje vozila unazad:
×