Test B30


1. U situaciji prikazanoj na slici, na delu puta koji je saobraćajnim znakomoznačen kao opasan uspon, odnosno kao opasna nizbrdica, na kome je mimoilaženje vozila nemoguće zbog suženja puta sa obe strane:
2. U situaciji prikazanoj na slici, na putu u naselju sa fizički odvojenim saobraćajnim trakama, pravilno se kreće:
3. U situaciji prikazanoj na slici vozači vozila:
4. Kada vozilo sa prvenstvom prolaza obezbeđuje prolaz vozilima koja se kreću iza njega, ostali učensnici u saobraćaju:
5. Na vozila sa prvenstvom prolaza, pod uslovom da ne ugrožavaju bezbednost drugih učesnika u saobraćaju, ne primenjuju se odredbe zakona o: (2 odgovora)
6. Na motoputu:
7. Pre nego što napusti parkirano vozilo, vozač mora da:
8. U uslovima nedovoljne preglednosti, vozač je dužan da bezbedno uključenje u saobraćaj izvede:
9. Odgovornost za štete nastale od započinjanja uklanjanja do preuzimanja vozila snosi:
10. Kada je vozilo parkirano suprotno propisima, a vozač nije prisutan:
11. Vozač može zahtevati da se izvrši analiza krvi, odnosno krvi i urina ili drugih telesnih materija, u odgovarajućoj ustanovi, o sopstvenom trošku ako osporava rezultate dobijene izvršenim ispitivanjem pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, droga test i dr.):
12. Saobraćajni znak prikazan na slici označava:
13. Probna vozačka dozvola se može izdati licu koje ispunjava uslove za upravljanje vozililima kategorije B i: (2 odgovora)
14. U uslovima smanjene vidljivosti teret koji na putničkom vozilu prelazi najistureniju tačku na zadnjoj strani vozila mora biti označen:
15. U saobraćaju na putu nije dozvoljeno da se vozilo optereti: (2 odgovora)
16. Svetlost pokazivača pravca mora biti:
17. Zaustavna traka je na slici označena brojevima:
18. Vozač koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je neko lice zadobilo telesne povrede, odnosno poginulo, ili je nastala velika materijalna šteta: (Zaokružiti dva tačna odgovora) (2 odgovora)
19. Vozač koji je probnu vozačku dozvolu stekao pre navršenih 18 godina života za vreme upravlјanјa motornim vozilom kategorije B:
20. U situaciji prikazanoj na slici:
21. Na delu puta na kome se izvode radovi regulisanјe saobraćaja mogu da obavlјaju najmanјe dva radnika određena od strane izvođača radova koji daju znakove:
22. Svetlosni saobraćajni znak prikazan na slici označava:
23. Na semaforima sa trobojnim svetlima kojima se reguliše kretanјe vozila, kada se svetla postavlјaju po horizontalnoj osi, jedno pored drugog, nјihov raspored je:
24. Svetlosni saobraćajni znak - zeleno svetlo koji daje semafor ima značenјe:
25. Oznaka prikazana na slici označava:
26. Razdelna udvojena kombinovana linija označava:
27. Dopunska tabla prikazana na slici označava:
28. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
29. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
30. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
31. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
32. Saobracajni znak prikazan na slici označava:
33. U situaciji prikazanoj na slici prvenstvo prolaza ima vozilo označeno brojem:
34. U situaciji prikazanoj na slici, vozač koji koristi saobraćajnu traku za uključivanje na autoput, nakon što se uverio da uključivanje može da izvrši na bezbedan način:
35. U situaciji prikazanoj na slici, vučenje neispravnog vozila na propisan način vrši:
36. U situaciji prikazanoj na slici prinudno zaustavljeno vozilo (sa postavljenim sigurnosnim trouglom):
37. U situaciji prikazanoj na slici parkiranje ili zaustavljanje vozila:
38. U situaciji prikazanoj na slici, na putu na kome se saobraćaj odvija u oba smera, vozaču crvenog vozila parkiranje je dozvoljeno neposredno uz:
39. U situaciji prikazanoj na slici vozač putničkog vozila:
40. U situaciji prikazanoj na slici, prema oznakama na kolovozu, vozaču putničkog vozila preticanje:
41. U situaciji prikazanoj na slici preticanje:
42. U situaciji prikazanoj na slici kretanje vozila unazad:
×