Blog


15:28

Vozač je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi uslovima puta,

tako da vozilo može blagovremeno da se zaustavi pred svakom preprekom koju pod datim okolnostima može da vidi.

 Vožnja većom brzinom od dozvoljene uslavljava i duži zaustvni.

Spora vožnja je takođe opasna, jer predstavlja smetnju normalnom odvijanju saobraćaja.

Vozač je dužan  da vozilom upravlja na način kojim ne ugrožava bezbednost saobraćaja

Poslednje objave

×