Blog


15:28

Vozač je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi uslovima puta, tako da vozilo može blagovremeno da se zaustavi pred svakom preprekom koju pod da......

11:15

Najte ž e nesre ć e prouzrokuju voza č i u alkoholisanom stanju . ......

31.05.2017

Parkiraj telefon

23:43

Samo skretanje pogleda ka mobilnom telefonu traje 0,3 sekundi, a to je pri brzini od 60 kilometara na sat pet metara. Vraćanje pogleda sa telefona ......

Popularno

×